ព្រោះតែហេតុផលមួយនេះ ទើបធ្វើឱ្យគាត់គិ តខ្លីមួួយពេល រហូតដល់ធ្វើឱ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ស្លា.ប់យ៉ាងព្រៃ.ផ្សៃ…

~ កំពង់ស្ពឺ៖បុរសចំណាស់ម្នាក់ ត្រូវបានសមត្ថកិច្ច ឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ថ្មីៗនេះ ពាក់ព័ន្ធការ អា.ករ សម្លាប់ប្រពន្ធយ៉ាងព្រៃផ្សៃ ព្រោះខឹងប្រពន្ធ ខ្ចីលុយធនាគារច្រើនកន្លែងពេក ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ~ ការឃាត់ខ្លួនឃាតករ បានដោយជោគជ័យ នេះ ក្រោមការដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ សម

អានបន្ត

នេះជាដំណឹងដ៍ល្អមួយទៀតហើយ!! បន្ទាប់ពីបូមប្រេងបាន កម្ពុជានឹងឈានជើងមួយជំហានទៀតក្នុងការផលិត…

~ ភ្នំពេញ៖ ក្រោយការទទួលបាន តំណក់ ប្រេងជា លើកដំបូង នោះមក កម្ពុជា នឹងចាប់ផ្ដើម ដំណើរការលើផលិតកម្មរ៉ែ ម៉ាស ជាលើកដំបូង នៅក្នុង ឆ្នាំ២០២១ ដោយទទួល បាន មាសប្រហែល ១០ម៉ឺនអោន ឬប្រែល ៣តោន

អានបន្ត