កំសត់ពេកហើយ! ដំបូលធ្លុះធ្លាយ ជីវិតដ៏លំបាកនៃកុមារទាំង៣រូប ក្លាយជាក្មេងកំព្រា ក្រោយឪទទួលមរណ ភាពនិងម្ដាយចុះចោលដោយគ្មានក្ដីមេត្តា…

តាមរយះហ្វេសប៊ុកឈ្មោះSopheap.Cheaបានឲ្យដឹងថា“ដំបូលធ្លុះធ្លាយជីវិតដ៏លំបាកនៃកុមារទាំង៣រូបក្លាយជាក្មេងកំព្រាក្រោយឪទទួលមរណភាពនិងម្ដាយចុះចោលដោយគ្មានក្ដីមេត្តា។ក្រោយពេលភរិយាចុះចោលលោកអ៊ំ.វឿន ដែលជាឪពុកពោះម៉ាយបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជីវភាពគ្រួសារក៏ចេះតែធ្លាក់ដុនដាបទៅៗរស់ក្នុងខ្ទមកំសត់អត់ជញ្ជាំងដំបូលធ្លុះធ្លាយរនាបបែកបាក់សម្លៀកបំពាក់ចាស់ៗបានព្រឹកខ្វះល្ងាចមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារបានគ្រប់គ្រាន់។ រឹតតែគួរឱ្យសង្វេគទៀតនោះពេលនេះលោកអ៊ំ.វឿន ដែលជាឪពុកបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី១៥ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៩កន្លងទៅនេះដែលបានបន្សល់ទុកកូនកំព្រាទាំង៣នាក់គឺកុមារាវន.វិនអាយុ១៣ឆ្នាំ,កុមារីវន.ស្រីម៉ៅអាយុ១១ឆ្នាំនិងកុមារាវន.បញ្ញា អាយុ៨ឆ្នាំដែលពួកគេនៅក្មេងមិនអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានគ្មានទីពឹងពំនាក់មិនមានលទ្ធភាពទៅរៀនសូត្របាន។ បញ្ជាក់៖កុមារទាំង៣នាក់ចប្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិខ្នាចខាងជើង.ឃុំបឹងត្រាញ់ខាងជេីង​ស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវ។ដោយឃើញស្ថានភាពដ៏លំបាកបែបនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវសប្បុរសជនទាំងអស់មេត្តាជួយសង្គ្រោះកុមារកំព្រាទាំងបីដោយក្ដីករុណា។សូមទាក់ទងភិក្ខុជា.សុភាព(440)654-8734ដោយឡែកសប្បុរសជននៅក្នុងស្រុកសូមទាក់ទងប្អូនប្រុសប្រាង.លីហួ(088)486-1719៕

អានបន្ត

ញ៉ាំមីកញ្ចប់មួយចាន​ ថ្លេីមរបស់អ្នកត្រូវការពេល១ខែ សំរាប់ចំរាញ់ជាតិពុលពីការញ៉ាំមីនេះ​ ចុះទំរាំអ្នកដែលញ៉ាំរាល់ថ្ងៃនឹងទៅជាយ៉ាងណា!! ស៊ែរចែកគ្នាដឹងផងៗ!

​មី​កញ្ចប់​ជា​អាហារ​ពេញនិយមព្រោះ​វា“​ឆ្ងាញ់​”ទាមទារ​ពេលវេលា​ចម្អិនតែ​ប្រមាណ៣​នាទី​គឺ​រួចស្រេច។ប៉ុន្តែ​ការបរិភោគ​វា​ជា​ប្រចាំ​ត្រូវបាន​អ្នកជំនាញការ​ខាង​អាហារ​ប្រាប់ថាវា​នឹង​បង្ករ​អន្តរ​រាយ​ដល់​សុខភាព​ស្មាន​ពុំ​ដល់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដំបូង​ឡើយ​គួរ​ដឹង​ពី​ប្រវត្តិ​នៃ​ការ​ចាប់កំណើត“​មី​បរិភោគ​ភ្លាម​”។ក្រោយ​សង្គ្រាមលោកលើកទីIIគ្រោះ​អត់ឃ្លាន​បាន​ទន្ទ្រាន​ប្រទេស​ជប៉ុនស្បៀងអាហារ​ខ្វះខាត​យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ពេល​នោះ​អាមេរិក​បាន​បាន​ជំនួយ​ឲ្យ​ជប៉ុន​នូវ​ម្សៅ​មី​១​ចំនួនរួច​ទូន្មាន​ឲ្យ​ជប៉ុន​ផលិត​នំប៉័ងដើម្បី​សង្គ្រោះ​គ្រោះ​ទុរភិក្ស។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ពេលនោះ​មាន​បុរស​ម្នាក់​ឈ្មោះMomofuku-Andoគិត​ឃើញ​ថាហេតុអ្វី​ក៏​ធ្វើ​នំប៉័ង​?ក្នុងពេល​ដែល​សរសៃ​មី​ក៏​ផលិត​ពី​.ម្សៅ​មី​ដូចគ្នា​ហើយ​វា​ជា​អាហារ​ប្រពៃណី​ដ៏​យូរលង់​របស់​ជប៉ុន​ទៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បុរស​រូបនេះ​បាន​ចំណាយពេល​យ៉ាង​ច្រើន​ដើម្បី​ស្រាវជ្រាវ​មី​កញ្ចប់។មី​កញ្ចប់​រស់ជាតិ​សាច់​មាន់​បាន​ចាប់កំណើត​មុនគេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ពី​នោះ​មក​មី​កញ្ចប់​តែង​ជា​ផលិតផល“​ប្រកួតប្រជែង​”រហូតទល់​បច្ចុប្បន្នព្រោះ​វា​ឆ្ងាញ់​សម្បូរ​រសជាតិហើយ​ងាយស្រួល។ឃ្លាន​ពេលណា​ហូប​ពេលនោះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថ្មីៗ​នេះ​មាន​ព័ត៌មាន​មួយ​ពី​បញ្ហា“​ស៊ី​មី​១​ចាន​ថ្លើមធ្វើការ​ជិត៣២​ថ្ងៃដើម្បី“​ចម្រាញ់​”ពិត​ណាស់​វា​ពិបាក​នឹង​ជឿ​!។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ុន្តែ​តាម​លោក​វ៉ាង-តុ​ក​ហ្វុង ស្ថាបនិក​ក្លិប​អាហារ​រូប​ប​ត្ថ​ម្ភ​ប៉េកាំងនិង​ជា​អ្នកជំនាញ​ខាង​អាហារ​រូបត្ថ​ម្ភ​ល្បីល្បាញ​នោះបានបញ្ជាក់​ថា៖ព័ត៌មាន​នេះ​មាន​មូលដ្ឋាន​ត្រឹមត្រូវ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​លោក​បន្ត៖ក្នុង​មី​មាន​សារធាតុ​បន្ទាប់បន្សំ​ចំនួន២៥ដែល​ត្រូវបាន​គេ​បញ្ចូល​ក្នុង​សរសៃ​មី(​ម្សៅ​មី​)ហើយ​សារធាតុ​ទាំងនេះ​ជា​អាទិ៍សារធាតុ​ក្លិន​ចម្រុះសារធាតុ​សម្រាប់​ការពារ​ទុក​បាន​យូរ​វា​ពិតជា​ពិបាក​បំប្លែងហេតុនេះ​ថ្លើម​ត្រូវការ​ពេល៣២​ថ្ងៃសម្រាប់“​ដោះស្រាយ​”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គ្រោះថ្នាក់​ដែល​មី​កញ្ចប់​នាំ​មក​ពិតជា​លើសពី​ការ​ស្មានវា​បណ្តាល​ឲ្យ៖​កង្វះ​ប្រូតេអ៊ីននិង​បន្លែ៖​ធ្វើឲ្យ​កើត​ជំងឺ​បេះដូង​សរសៃឈាមទឹកនោម​ផ្អែម​,​បង្ក​ភាពធាត់​ស្អៀច​,ការវិវត្តន៍​នៃ​ភាពចំណាស់​របស់​កោសិកា​លឿន​,​ទាំងនោះ​បង្ក​ឲ្យមាន​ជំងឺលើសឈាមសរសៃឈាម​រឹង​ព្រោះ​លើស​ជាតិ​ខ្លាញស្ត្រូក​។ក្រលៀន​ប្រឈម​នឹង​បញ្ហា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​អ្នកជំនាញ​អាហារ​រូបត្ថ​ម្ភក៏​បាន​ទូន្មាន​ពី​វិធី​ខ្លះដើម្បី​ស្ថារ​ស្ថានការណ៍​កុំឲ្យ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ពេក​គឺ៖បន្ថែម​គ្រឿង​យ៉ាងច្រើន១/៤នៃ​កញ្ចប់​គ្រឿងទេសមាន​ក្នុង​កញ្ចប់​មី(​ដោយឡែក​តែ​អំបិល​ក្នុង​មី​១​កញ្ចប់លើស​ស្តង់ដា​អំបិល​១​ថ្ងៃ៦​ដង​)។​ត្រូវ​ដឹង​ថា​ម្សៅ​នៃ​មី​មាន​អំបិល​តែ១,៨​ក្រាម​ប៉ុណ្ណោះតែ​នៅក្នុង​កញ្ចប់​គ្រឿងទេស​មា​ន​ដល់​ទៅ៤,៨​ក្រាម​មនុស្ស​ម្នាក់​ហូប​អំបិល​១​ថ្ងៃយក​ល្អ​ត្រឹម៦​ក្រាមតែ​១​កញ្ចប់​មី​និង​គ្រឿងទេស​មាន​អំបិល៦,៦​ក្រាម។​ ​ហេតុនេះ​គប្បី​បន្ថែមបន្លែ​បៃតង​សាច់ស៊ុត​បន្ថែមដើម្បី​បំពេញ​កង្វះ​ខាត​ប្រូតេអ៊ីនជាតិ​កាក​សរសៃ​ដែល​ក្នុង​កញ្ចប់​មី​គ្មាន។​ទន្ទឹម​នោះ​គប្បី​ស្រង់​យក​តែ​សរសៃ​មី​ហូប​បាន​ហើយបើ​អ្នក​ពុំ​ចង់“​ខាតបង់​អាយុ​នោះ។​​ល្អ​បំផុត​គឺ​កុំ​បរិភោគ​មី​ជាប្រចាំ(​ម្តង​ម្កាល​)ឬ​ធ្វើ​ទឹក​ស៊ុប​ខ្លួនឯងរួច​យក​តែ​មី​មក​បរិភោគបាន​ហើយ(​ដូចជា​ទឹក​ស៊ុប​)៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រភព៖wearekhmer

អានបន្ត

តោះមកមើលក្បួនរកស៊ី ៧យ៉ាង ដែលជនជាតិចិនបង្រៀនតកូនតចៅ អោយក្លាយជាអ្នកមាន…

ជនជាតិចិនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាជនជាតិមួយដែលពូកែសន្សំសំចៃធ្វើជំនួញនិងប្រើក្បួនយុទ្ធសាស្រ្ត ព្រមទាំងប្រើប្រាស់ហុងស៊ុយសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មយ៉ាងជោគជ័យ។ថ្វីបើជនជាតិចិនមិនមែនជាជនជាតិដែលពូកែរកស៊ីជាងគេលើលោកក៏ដោយតែគំនិតនិងក្បួនរកស៊ីរបស់ពួកគេមិនចាញ់ជាតិ​សាសន៍ដទៃនោះទេហើយក្បួនទាំងនេះបានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់អ្នករកស៊ីជំនាន់ថ្មី។មកដល់ចំណុចនេះយើងសូមលើកយកក្បួនរកស៊ីដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ជនជាតិចិនចំនួន៧ដែលជនជាតិចិនភាគច្រើនតែងតែអនុវត្តជាប្រចាំយកមកបកស្រាយ៖ ១.ចេះដួលចេះក្រោក៖បើទោះបីជាជនជាតិចិនមានការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំយ៉ាងណាក៏ដោយតែរឿងតែមួយគត់ដែលពួកគេតែងតែប្រកាន់ភ្ចាប់ជានិច្ចនោះគឺការទទួលស្គាល់ភាពបរាជ័យ។ពោលគឺមិនភ្លេចខ្លួនពេលទទួល​បានជោគជ័យខ្លាំងហើយក៏មិនដែលបោះបង់ពេលជួបបរាជ័យផងដែរ។ ២.រៀនសូត្រឱ្យបានច្រើន៖ក្មេងនៅក្នុងប្រទេសចិនភាគច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនឱ្យចូលសាលាចិនតាំងតែពីក្មេងរហូតដល់ថ្នាក់បឋមហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសាលាពេលគេរៀនថ្នាក់មធ្យមសិក្សានិងថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាព្រមទាំងបញ្ជូនពួកគេឱ្យទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសជាដើម។ធ្វើបែបនេះជនជាតិចិនយល់ឃើញថាកូនៗរបស់ពួកគេនឹងមានជំនឿចិត្តខ្ពស់ក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង់ជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនព្រោះថានៅពេលផ្លាស់ប្តូរសាលាម្តងៗពួកគេនឹងបានជួបមនុស្សថ្មីៗជានិច្ច។ ៣.សន្សំលុយបន្តិចៗម្តងចាំបណ្តាក់ទុនតាមក្រោយ៖ប្រជាជនចិនភាគច្រើនពួកគេព្យាយាមហាមចិត្តខ្លួនឯងខំសន្សំលុយឱ្យបានច្រើនទើបបណ្តាក់ទុនធ្វើអ្វីមួយហើយបើចង់រកស៊ីពួកគេមានលុយនៅក្នុងដៃល្មម។ជាពិសេសការមានលុយដើម្បីចាប់ផ្តើមរកស៊ីដោយខ្លួនឯងវាមិនសូវមានហានិភ័យខ្ពស់ពេលជួបបរាជ័យដូចការខ្ចីលុយអ្នកដទៃដើម្បីមករកស៊ីឡើយ។ ៤.ហ៊ានចាប់ផ្តើមពីតូច៖ជនជាតិចិនភាគច្រើនតែងតែមិនសូវខ្វល់អំពីការខ្មាស់អៀននៅរឿងតូចតាចដែលពួកគេកំពុងធ្វើនោះទេ។ជាក់ស្តែងប្រសិនបើគេមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើនំចាខ្វៃហើយនៅពេលដែលគេមានដើមទុនបន្តិចបន្តួចនោះគេនឹងចាប់ផ្តើមរកស៊ីនៅតាមដងផ្លូវតែម្តងដោយមិនមានភាពខ្មាស់អៀនឡើយ។ ៥.ទិញរបស់ត្រូវ៖ការរកស៊ីមិនថាអ្នកប្រកបរបរអ្វីនោះទេការបញ្ជុះតម្លៃគឺតែងតែមានជានិច្ចប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកលក់ដោយមិនព្រមបញ្ជុះតម្លៃទាល់តែសោះ នោះអតិថិជនរបស់អ្នកនិងរត់ចោលអ្នកជាក់ជាមិនខាន។ចំណែកក្នុងនាមយើងជាអ្នកទិញបើទោះបីយើងមានលុយច្រើនយ៉ាងណាយើងមិនគួរទិញរបស់ដោយមានការចង់បានភ្លាមៗពេកនោះទេពោលគឺយើងត្រូវតែតថ្លៃជាមុនសិនសឹមទិញតាមក្រោយ។ ៦.ទំនាក់ទំនងដោយវោហាសាស្ត្រ៖អ្នកជំនួញពូកែៗរបស់ប្រទេសចិនភាគច្រើនតែងតែមានជំនាញខាងវោហាសាស្រ្តដោយពួកគេចូលចិត្តប្រើពាក្យណាដែលមនុស្សចង់ស្តាប់បំផុត។ជាក់ស្តែងលោកJack-Ma ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនAlibabaដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញអនឡាញដ៏ធំបំផុតប្រចាំប្រទេសចិននោះ តែងតែលើកឡើងពីការបរាជ័យរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឱ្យមនុស្សស្តាប់ហើយដកជាប់នៅក្នុងចិត្តជារៀងរហូតដូចពាក្យគាត់និយាយថា“ខ្ញុំធ្លាប់ទៅដាក់ពាក្យចូលធ្វើការនៅក្នុងហាងKFCហើយអ្នកទៅសម្ភាសន៍ជាមួយខ្ញុំជាប់ទាំងអស់មានតែខ្ញុំម្នាក់គត់ដែលមិនធ្លាក់”។ ៧.មិនមើលងាយលុយទោះបី១កាក់មួយសែន៖បើជនជាតិចិនជាអ្នកមានស្តុកស្តម្ភបានឃើញលុយមួយរៀលជ្រុះនៅលើឥដ្ឋគេនឹងរើសយកមកទុកជាក់ជាមិនខានហើយប្រសិនបើកូនរបស់គេធ្វើឱ្យជ្រុះបាយមួយគ្រាប់នៅលើកម្រាលគេនឹង​ឱ្យកូនរបស់គេរើសយកមកញ៉ាំវិញភ្លាមធ្វើបែបនេះមិនមែនព្រោះតែកំណាញ់ហួសហេតុនោះទេតែគេមិនចង់ឱ្យកូនរបស់គេមើលងាយលុយមួយកាក់មួយសែនឡើយ។ក៏ប៉ុន្តែគេក៏មិនបានបង្រៀនកូនរបស់ពួកគេឱ្យមើលតែលុយតែមួយមុខនោះដែរ៕ ប្រភព៖wearekhmer

អានបន្ត

អីយ៉ាឡូយអស់ទាស់! ​បែកគ្នា៦ខែថាមិនត្រូវគ្នាវិញទេ ​ដល់ត្រូវគ្នាវិញចូលដណ្តឹងយកធ្វើប្រពន្ធហ្មងទៅកុំឪ្យចាំយូរ..

មិនគួរអោយជឿនថាគូស្នេហ៍ណា ​ដែលថាស្រលាញ់គ្នាហើយមិនឈ្លោះប្រកែកគ្នា,មិនខឹងគ្នា,មិនងរគ្នានោះ,​ធម្មតាចានក្នុងរាវតែងតែមានការប៉ះទង្គិចជារឿងធម្មតា ​មិនថាស្នេហាគូសង្សារ​ឬប្តីប្រពន្ធនោះឡើយ ហើយក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ស្នេហាដែលមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងការបែកបាក់គ្នា ព្រមទាំងអារម្មណ៏ស្រលាញ់គេតែម្នាក់ឯងថាវាសែនពិបាកយ៉ាងណា។ ជាក់ស្តែងគូស្នេហ៍មួយគូនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៏ជាខ្លាំង រហូតធ្វើឲ្យមានអ្នកស៊ែរចែករំលែករហូតទៅដល់ជាង២ពាន់ដងឯណោះ ព្រោះតែខាងប្រុសដែលធ្លាប់ជាសង្សារចាស់របស់នាង បានសុំនាងត្រូវគ្នាវិញរួចចូលស្ដីទៅតាមប្រពៃណីតែម្ដង។ ក្នុងនោះដែរនារីខាងលើដែលមានគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះJuu Taaនិងមានឈ្មោះពិតថា(ដួង សុជាតា)បានសរសេររៀបរាប់ប្រាប់ឱ្យដឹងថា៖(បែកគ្នា៦ខែហេីយ ថាមិនត្រូវគ្នាវិញទេ ណាដឹងថាត្រូវគ្នាហេីយចូលដណ្ដឹងបេីដឹងចឹងត្រូវគ្នាតាំងយូរThank you mom and dad)។ ប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ?

អានបន្ត

សូមជួយស៊ែរផង! សៀវភៅជាសម្ភារៈសម្រាប់បម្រេីឱ្យការរៀនសូត្ររបស់សិស្សនិស្សិត មិនគួរដាក់រូបភាពណាដែលប៉ះពាល់ដល់ការរៀនសូត្ររបស់សិស្សឡើយ!

យោងតាមគណនីហ្វ៊េសបុកមួយដែរមានឈ្មោះថា៖ស្វែងយល់ចំណេះដឹង-Knowledge បានបង្ហោះរូបអមជាមួយនិងការសរសេររៀបរាប់ថា៖📙📘សៀវភៅជាសម្ភារៈសម្រាប់បម្រេីឱ្យការរៀនសូត្ររបស់សិស្សនិស្សិតទូទាំងប្រទេសនីមួយៗ។រូបភាពដែលដាក់នៅលេីក្របសៀវភៅក៏គួរតែជារូបភាពដែលមានប្រយោជន៍និងមានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការទាញយកចំណេះដឹងឬយ៉ាងហោចណាស់វាមិនបណ្តាលឱ្យមានការប៉ះពាល់សម្រាប់ការរៀនសូត្ររបស់សិស្ស។ ក្នុងនាមនាងខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់នាងខ្ញុំសូមមិនគាំទ្រចំពោះការដាក់រូបភាពនៅលេីក្របសៀវភៅទាំងឡាយណា ដែលប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍សិស្សដែលកាន់តែធ្វេីឱ្យសិស្សមានការងប់ងល់ឈ្លក់វង្វេងកាន់តែខ្លាំង។​ដូច្នេះសូមបងប្អូនអាជីវករមេត្តាគិតឡេីងវិញម្តងទៀតចំពោះបញ្ហានេះ។​សូមចែករំលែកបន្ត🙏

អានបន្ត

លោក​ អុឹម​ ជីវ៉ា!! ខ្ញុំមិនចេះខ្លាចឬព្រឺរោមរឿងប្តឹងរបស់លោក ហេងឡុងឡើយ…

ប្រិយមិត្ត​ជាច្រើន​បាន​ទទួល​ជ្រាប​រួចមកហេីយដែលកាលពី​រសៀល​ម្សិលមិញ​នេះ​លោក​ អុឹម​ ជីវ៉ា​បានសុំធ្វើការលាលែងពីមុខដំណែងជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់សមាគមន៏សិល្បករខ្មែរនិងបានលេីកឡេីង​នៅ​ហេតុផល​ជាច្រើន​ ថែម​ទាំង​មានការ​ស្នេីរ​សុំ​ឲ្យ​មានការ​បកស្រាយ​ទាក់ទង​នឹង​រឿង​រ៉ាវ​មួយ​ចំនួន​ពី​លោក​ ហេង​ ឡុង​ និង​អ្នក​នាង​ចន​ ច័ន្ទលក្ខិណា​ផងដែរ​។ ក្រោយ​ពី​មានការ​លើក​ឡើង​បែប​នេះ​រួចមក​ស្រាប់តែ​លោក​ ហេង​ ឡុង​ក៏បាន​ឆ្លើ​យតប​ទៅ​វិញ​ថា៖​(ខ្ញុំបាទកំពុងតែឲ្យមេធាវីសិក្សាផ្លូវច្បាប់​ករណីលោក អុឹម ជីវ៉ា ដែលបានផុសនិយាយបរិហារកេរ្តិ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងសមាគមន៏មិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមដែលមានខ្ញុំបាទជាប្រធាន។ខ្ញុំសុំឱ្យលោក អុឹម ជីវ៉ារកភស្តុតាងនូវអ្វីដែលលោកបាននិយាយបើក្នុង២៤ម៉ោង​លោកមិនមានភស្តុតាងទេ ហើយមិនសុំទោសជាសាធារណៈទេខ្ញុំបាទនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីការពារភាពស្អាតស្អំនិងរកយុត្តិធម៌របស់សមាគមន៏)។ ទន្ទឹម​នឹង​នេះ​ដែរ​លោក​ អុឹម​ ជីវ៉ា​ក៏មិនបាន​បង្អស់​យូរ​នោះ​ដែរ​ដោយលោកបាន​ធ្វើ​ការ​ឆ្លើយតប​ទៅកាន់​លោក​

អានបន្ត

មិនគួរឲ្យជឿ ! បុរសម្នាក់រៀបចប់បានសញ្ញាប័ត្រជាច្រើនបែរជាមកប្រកបមុខរបរលក់លៀសហាលទៅវិញ

បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាបាននឹងកំពុងខិតខំពុះពារដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធអប់រំសិក្សាធិការល្អ។ បើធៀបទៅនឹងប្រទេសនិងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសផ្សេងៗទៀត នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។ ក្នុងនោះដែរនិស្សិតកម្ពុជារបស់យើងក្នុងមួយឆ្នាំៗដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ បានចេញទៅបម្រើការងារទៅតាមស្ថាប័ន នឹងក្រុមហ៊ុននានាជាច្រើនដែលបានមកវិនិយោគនៅកម្ពុជា។ ដោយឡែកកាលពីរសៀលថ្ងៃមិញនេះថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ មានគណនីយហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះ អធិរាជ ហ្វេសបុក យោចាន់ធូ បានបង្ហោះវីដេអូមួយ ដោយបង្ហាញពីសញ្ញាប័ត្រជាច្រើនមុន ដោយខ្លួនបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ ប៉ុន្ដែចុងក្រោយ រូបលោកបែរជាមកប្រកបរបបលក់លៀសហាលទៅវិញ។

អានបន្ត

អ្នកជំនាញ​ដាស់តឿន​ដល់អ្នក​ដែល​ចិត្ត​ញុំាគ្រឿង​ក្នុងជ្រូកទាំង ៥ កន្លែងនេះ ប្រយ័ត្នកើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ព្រោះវាសំបូរទៅដោយមេរោគខ្លាំងណាស់!

មនុស្សមួយចំនួនចូលចិត្តញុំាគ្រឿងក្នុងជ្រូកខ្លាំងណាស់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការញុំារបស់អ្នកផងព្រោះរបស់អ្នកដែលអ្នកចូលចិត្តញុំានេះប្រហែលជាធ្វើអោយមានគ្រោះថ្នាក់នាថ្ងៃខាងមុខដោយសារតែវាសំបូរទៅមេរោគណាស់។អ្នកជំនាញបានប្រាប់ថាគ្រឿងក្នុងជ្រូកទាំង៥ កន្លែងនេះបើអាចសូមជៀសវាងប្រយ័ត្នឆ្លងមេរោគ៖ ១.ឈាមជ្រូក៖ឈាមជ្រូកមានផ្ទុកទៅដោយជាតិពុល។ថ្វីត្បិតតែឈាមជ្រូកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអាហារដែលសំបូរទៅដោយជាតិដែកក៏ដោយប៉ុន្តែឈាមជ្រូកក៏ជាអាហារដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតសំរាប់សុខភាពផងដែរ។បើសិនបើអ្នកទិញប៉ះចំឈាមជ្រូកងាប់(ងាប់ដោយឯកឯងរឺដោយសារជំងឺ)រឺឈាមជ្រូកដែលមិនស្រស់នោះអ្នកនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់។ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តញុំាឈាមជ្រូកសូមចំអិនអោយបានឆ្អិនល្អ ព្រោះបើស្ទើឆ្អិនស្ទើឆៅនោះ មេរោគនឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនអ្នកហើយវានឹងបណ្តាលអោយអ្នកមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗ។ជាក់ស្តែងកាលពីឆ្នាំ២០១៧នៅមន្ទីរពេទ្យVietnam-Tropicalបានទទួលអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរម្នាក់ដែលបណ្តាលមកពីការញុំាឈាមជ្រូកដែលមានផ្ទុកមេរោគ។ដែលកាលណោះមានអ្នកជំងឺខ្លះបានស្លាប់ហើយអ្នកខ្លះទៀតបានកាត់អវៈយវៈចោល។ ២.ថ្លើមជ្រូក៖អ្នកដឹងហើយថាថ្លើមគឺជាកន្លែងដែលបញ្ចេញជាតិពុល។ការពិតមិនមែនតែថ្លើមជ្រូកទេថ្លើមសត្វគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់សុទ្ធតែមិនល្អក្នុងការទទួលទាន។ថ្លើមមិនមែនត្រឹមតែទទួលខុសត្រូវទៅលើការបញ្ចេញជាតិពុលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងសំបូរទៅដោយបាក់តេរីដែលបង្កអោយកើតទៅជាជំងឺមហារីកផងដែរ។សំរាប់មនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់ហើយមានសុខភាពខ្សោយរឺមានបញ្ហាបេះដូងមិនគួរញុំាថ្លើមជ្រូកទេព្រោះពួកគាត់​ងាយនឹងទទួលជាតិពុលបន្ថែមទៀតចូលទៅក្នុងខ្លួន។ ៣.សួតជ្រូក៖សួតជ្រូកគឺជាផ្នែកមួយដែលកខ្វក់បំផុតហើយសំបូរទៅដោយបាក់តេរីដោយសារតែផ្នែកនេះគឺជាកន្លែងដែលខ្យល់ចេញចូល។ដូច្នេះពេលទទួលទានសួតជ្រូកធ្វើអោយអ្នកងាយនឹងទទួលយកនូវសារធាតុកខ្វក់ទាំងនោះចូលទៅក្នុងខ្លួន។សំរាប់មនុស្សដែលមានសុខភាពធម្មតាអាចញុំាសួតជ្រូកបាន ដែលសូមលាងសំអាតបានស្អាតល្អជាមុនសិនហើយកុំញុំាញឹកញាប់ពេកយូរៗម្តងបានហើយ។សំរាប់មនុស្សវ័យចំណាស់រឺមនុស្សដែលមានជំងឺរុំារ៉ែមិនគួរញុំាទេ។ ៤.ពោះវៀនជ្រូក៖មនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តញុំាត្រង់ផ្នែកនេះខ្លាំងណាស់។ពោះវៀនរបស់ជ្រូកគឺជាកន្លែងផ្ទុកនូវកាកសំណល់អាហារ។អតិសុខុមប្រាណចូលចិត្តរស់នៅទីនោះខ្លាំងណាស់ហើយជាពិសេសនោះគឺពួកប៉ារ៉ាសិតក៏ដូចជាបាក់តេរីជាច្រើនផងដែរដែលវាអាចនឹងបង្កអោយមានជំងឺ។ប្រសិនបើអ្នកញុំាពោះវៀនជ្រូកដោយមិនបានលាងសំអាតបានស្អាតល្អនោះទេបាក់តេរីទាំងនោះនឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកហើយបណ្តាលអោយមានជំងឺផ្សេងៗដូចជា​រោគប្រគ្រីវជំងឺរលាកលំពែងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាញ់រុំថ្លើមជំងឺធាត់ជាដើម។ ៥.ខួរជ្រូក៖មនុស្សគ្រប់គ្នាចូលចិត្តញុំាខួរជ្រូកជាពិសេសអ្នកម្តាយភាគច្រើនតែងតែអោយកូនៗញុំាខួរជ្រូកដោយសារគិតថាខួរជ្រូកនឹងជួយអោយកូនឆ្លាត ប៉ុន្តែការពិតខួរជ្រូកមិនបានជួយជំរុញអោយក្មេងៗមានភាពវៃឆ្លាតនោះទេ។ផ្ទុយទៅវិញបង្ខំអោយកូនញុំាខួរជ្រូកច្រើនងាយនឹងធ្វើអោយពួកគេប្រឈមមុខនឹងជំងឺធាត់លើសទំងន់ខ្លាញ់ក្នុងឈាមនិងជំងឺបេះដូងផងដែរ ព្រោះថាខួរជ្រូកសំបូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើន។ខួរជ្រូក១០០ក្រាមមានផ្ទុកកូស្តេរ៉ុលដល់ទៅ២៥០០មីលីក្រាមដែលខ្ពស់ជាងតំរូវការប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់ទៅ៨ដងឯណោះ។

អានបន្ត

ប្រយ័ត្នផង! បុរសម្នាក់ញៀនលេងហ្គេមទូរស័ព្ទដាច់យប់ច្រើនពេករហូតដល់ភ្នែកមួយចំហៀងមើលអីលែងឃើញ!

ចិន៖បុរសដែលញៀននឹងការលេងហ្គេមម្នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាភ្នែកមួយចំហៀងមើលអីលែងឃើញក្រោយពីរូបគាត់អនុវត្តទម្លាប់ដ៏អាក្រក់មួយគឹចំណាយពេលលេងហ្គេមដាច់យប់ស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃនិងត្រូវក្រោកពីព្រលឹមទៅធ្វើការងារជាប្រចាំទៀតផង។ជនរងគ្រោះមិនត្រូវបានគេបង្ហាញអត្តសញ្ញាណឡើយដោយគ្រាន់បញ្ជក់ថាគាត់ជាជនជាតិចិនរស់នៅក្នុងតំបន់Shenzhen-Songgangខេត្តGuangdongភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន។ជនរងគ្រោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុនដំបូងរូបគាត់ចេះមានបញ្ហាស្រវាំងភ្នែកហើយបើទោះជារូបគាត់បានព្យាយាមប្រើប្រាស់ថ្នាំបន្តក់ភ្នែកយ៉ាងទៀតទាត់ក៏នៅតែមិនធូរស្រាលឡើយហើយស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះភ្នែកខាងឆ្វេងរបស់គាត់ត្រូវមើលអ្វីលែងឃើញទាំងស្រុងតែម្តង វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសភ្នែកបានពន្យល់ស្ថានភាពនេះថា ដោយសារតែជនរងគ្រោះប្រើប្រាស់ភ្នែកសម្លឹងមើលហ្គេមទូរស័ព្ទខ្លាំងពេករហូតសរសៃរ៉េទីននៅក្នុងភ្នែកខាងឆ្វេងរបស់គាត់ត្រូវបាកបែកធ្លាយនិងបង្កឲ្យមានកំណកមកបាំងនៅពីមុនប្រស្រីភ្នែកទើបធ្វើឲ្យភ្នែកឆ្វេងរបស់គាត់មើលអ្វីមិនឃើញ។ យ៉ាងណាក្តីវេជ្ជបណ្ឌិតបានឲ្យដឹងថា បញ្ហានេះអាចព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយវិញបានតែត្រូវការពេលវេលាយូរបន្តិច។សូមបញ្ជាក់ជូនថានេះមិនមែនជាករណីទី១ ឡើយដែលអ្នកញៀននឹងការលេងហ្គេមមានបញ្ហាភ្នែកឬបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗនោះដូចនេះហើយដើម្បីរក្សាខុសភាពឲ្យបានល្អប្រសើសុំលោកអ្នកកាត់បន្ថយការការសម្លឹងមើលទូរស័ព្ទឲ្យនៅតិចបំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបាន៕ ប្រភព៖KhmerNote

អានបន្ត

ក្តៅៗ! លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី ប្រកាសបញ្ចប់អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានសព្វថ្ងៃចោលទាំងអស់ ទៅបង្កើតមុខរបរតូចមួយតាមចិញ្ចើមផ្លូវក្រោយពីលោក…

ប្រិយមិត្ដប្រាកដជាទទួលជ្រាបរួចមកហើយនូវលោក សុវណ្ណ រិទ្ធី ដែលជាអគ្គនាយកសារព័ត៌មានTVFB ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជារឿយៗ ពួកយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែឃើញរូបលោកចេញមុខតាមរយៈគេហទំព័រហ្វេសប៊ុកផេករបស់លោក ដើម្បីចុះទៅយកព័ត៌តាមបណ្ដាលគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដង។ ទទឹមនឹងនេះដែររូបលោកក៏ជាបុគ្គលដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ដែលរូបលោកតែងតែចេញមុខប្រតិកម្មក៏ដូចជាធ្វើការរិះគន់ដល់អ្នកមានអំណាចមួយចំនួនដែលពួកគេទាំងនោះ តែងតែធ្វើអំពើខុសច្បាប់ដោយរូបលោកមិនមានភាពខ្លាចញញើតទល់តែសោះអោយតែអ្វីដែលជាការពិត។ ដោយឡែកទាក់ទងចំពោះជីវិតស្នេហារបស់លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី ឯណោះវិញគឺសព្វថ្ងៃរូបលោកមានកូនស្រីជាទីស្រលាញ់ម្នាក់ដែលជាចំណងដៃរវាងរូបលោក ជាមួយភរិយាជាទីស្រលាញ់ ប៉ុន្ដែអ្នកទាំងពីររួមរស់នៅជាមួយគ្នាគឺមិនទាន់បានរៀបចំពិធីមង្គលការទៅតាមទំនៀមទំលាប់នៅឡើយទេ ដោយគ្រាន់តែមានការដឹងលឺពីចាស់ទុំទាំងសងខាងតែប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្ដែនៅខែធ្នូខាងមុខនេះរូបលោកនឹងដឹកដៃភរិយាជាទីស្រលាញ់របស់លោក ចូលរោងការហើយដោយអ្នកទាំងពីរបានថតរូបPre Wedding

អានបន្ត