អាណិតខ្លោចចិត្ត! ទៅឃ្វាលគោ មេឃភ្លៀងខ្លាំងក៏ចូលជ្រកក្រោមដើមឈើ ត្រូវរន្ទះបាញ់ បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ម្នាក់ និងរបួស៤នាក់

អាណិតខ្លោចចិត្ត! ទៅឃ្វាលគោ មេឃភ្លៀងខ្លាំងក៏ចូលជ្រកក្រោមដើមឈើ ត្រូវរន្ទះបាញ់ បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ម្នាក់ និងរបួស៤នាក់ នៅខេត្តសៀមរាប(សូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា)   នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង 15:00នាទី មានករណីបាតុភូតធម្មជាតិ ក្មេងប្រុស 05នាក់ បានទៅឃ្វាលគោ ចៃដន្យ មេឃភ្លៀងខ្លាំង ក៍នាំគ្នា

អានបន្ត