ក្តៅៗ ស៊ែរបងប្អូន! បងស្រីដែលដែលទាលុយ២៥0ដុល្លារ ពេលនេះទៅរកជនបរទេសដើម្បីសងលុយវិញ….

ក្តៅៗ ស៊ែរបងប្អូន! បងស្រីដែលដែលទាលុយ២៥0ដុល្លារ ពេលនេះទៅរកកន្លែងជនបរទេសនោះ ដើម្បីសងលុយវិញ ដឹងខុសចេះកែល្អល្អប្រពៃណាស់ មិនដូចមនុស្សមួយចំនួនមិនចេះទទួលកំហុស។

ចុចទីនេះមើវីដេអូ៖ https://www.facebook.com/452673578244439

រំលឹកឡើងវិញ៖ ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះកំពុងតែល្បីរឿង អ្នកជិញម៉ូតូបញ្ចាស់ រួចជនបរទេសជិះប៉ស្រាប់តែទារលុយគេ 250$ ក្រោយពីការសែលជាច្រើនអ្នកអំពីវីដីអូរមួយនេះមាន មហាជនជាច្រើន រិះគន់ឥតសំចៃមាត់មាត់ អំពីអត្តចរឹកម្នាក់ប្រុសនោះ ក្នុងនោះផងដែរ យើងសង្កេតឃើញមាន លោក តំាងគឹមសួរ លោក ឧកញ្ញា ឌួង ឆាយ កំពុងប្រកាស រកជនបរទេសដើម្បីសងជាសំណងវិញ ព្រមទំាងសុំទោសជំនួសផងដែល ។

សូមមេត្តាឈប់ដាក់បន្ទុកមីងនឹងទៀតទៅ ទោះបីគាត់សុំទោសដោយចេតនាឬអចេតនាក៏ដោយ ដោយសារតែពេលនេះគាត់បានចេញមុខសុំទោសដល់ជនបរទេសនឹងចេញមុខសុំទោសមហាជនជាសាធារណះហើយ។

ដឹងខុសចេះកែល្អល្អប្រពៃណាស់ មិនដូចមនុស្សមួយចំនួនមិនចេះទទួលកំហុស

 

%d bloggers like this: