អាសូរណាស់! ដំរីឈ្មោលមួយក្បាល អាយុជាង៨០ឆ្នាំ ដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញបម្រើវិស័យទេសច រណ៍ បានស្លា ប់ហើយ ដោយសារតែ…

ហ្វេសបុក៖ ដំរីឈ្មោលមួយក្បាលឈ្មោះប៉ាក់មៃ អាយុជាង៨០ឆ្នាំ ដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញបម្រើវិស័យទេសចរ ណ៍នៅ ក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច ស្ថិតនៅភូមិពូតាំង សង្កាត់រមនា ក្រុងសែនមនោរម្យ បានងា ប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះ។

មូលហេតុគឺចាស់ខ្លាំងពេក និងមានជំ ងឺប្រចាំខ្លួនផង ហើយការងា ប់របស់ប៉ាក់ម៉ៃក៏បានធ្វើឲ្យចំនួនស ត្វដំរីចិញ្ចើមក្នុង ខេត្តមណ្ឌលគិរីកាន់តែបន្តថយចុះ ប្រឈម និងបា ត់បង់នៅថ្ងៃអនាគត។