អាណិតណាស់លោកអើយ! ម្តាយវ័យក្មេង និងកូនក្នុងផ្ទៃបានបា ត់បង់ជី វិ តរួមគ្នា ក្រោយម្តាយត្រូវខាងពេទ្យតម្រូវអោយធ្វើរឿងនេះ…

ហ្វេសបុក៖ ពិតជារឿងមួយដែលពិបាកនឹងទទួលយកណាស់សម្រាប់គ្រួសាររបស់នារីរ ងគ្រោះដែលត្រូវបា ត់ប ង់ជីវិ តទាំងម្តាយ និងកូនក្នុងផ្ទៃ ជាក់ស្តែងបើយោងតាមគណនីហ្វេសបុកឈ្មោះ បានរៀបរាប់ថា៖😭😭(17-09-2020)😭

ជីវិ តពិតជាមិនទៀងមែនក្មួយស្លា ប់ទាំងម្ដាយទាំងកូននៅក្នុងពោះទាំងខ្លួននៅក្មេង😭😭វាពិតជាលឿនខ្លាំងណាស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទើបតែជួបគ្នាថ្ងៃមុនសោះ😭😭ក្មួយអើយសូមឲក្មួយកើតជាតិណាៗកុំឲអា យុខ្លីចឹងអី🙏សូមឲព្រលឹ ងក្មួយបានទៅកាន់សុគ តិភ ពណា🙏🙏😭😭 (អាណិតតែកូនទី១ទេកំព្រាម្ដាយទាំងនៅតូច😭)។

ជាក់ស្តែងតាមការឆ្លើយតបខមិនសួរពីមហាជន គណនីហ្វេសបុករូបនេះ បានឆ្លើយតបថាម្តាយគ្នាត្រូវវះកាត់ជាដាច់ខាតព្រោះកើតមានជំងឺម្យ៉ាង ហើយពេទ្យតម្រូវអោយយ កកូ នចេញ ទើបវះកា ត់កើត៕