ជួយស៊ែរផងបងប្អូន! នាងតូចម្នាក់ត្រូវម្តាយទុកចោ លនៅពេទ្យគ្មានអ្នកមើលថែទេ ហើយនាងតូចនឹងធ្លាប់ វះ កា ត់បេះដូងទៀត…

ហ្វេសបុក៖ អាណិតណាស់កូនគេកូនយើង!មិនដឹងម្តាយគាត់ទៅទីណាទេ ប្រាប់ពេទ្យថាសុំចេញទៅក្រៅមួយភ្លេត រហូតបាត់៣ថ្ងៃមិនឃើញមកវិញសោះ សង្ស័.យតែមានរឿងអីអើយមើលទៅ អាណិតតែកូនតូចទេគ្មានអ្នកមើលថែ។

យើងតាមហ្វេសបុកដែលមានឈ្មោះថាវឌ្ឍនៈ វិបុលបានរៀបរាប់ថា៖ ទុកកូនម្សិលម្ង៉ៃទៅពេទ្យគន្ធបុប្ផាមើលប្អូនខាងប្រពន្ធ.គ្រោះ.ថ្នាក់.ច.រា.ចរ.ណ៏នៅក្បែរគ្រែគ្នាដែរ មាននាងតូចដែរនៅក្នុងរូបនេះត្រូវបានម្តាយយកទៅពេទ្យដែរ ហើយសុំពេទ្យថាចេញក្រៅមួយភ្លេតតែលូវបាត់បីថ្ងៃហើយទុកគ្នាចោលគ្មានអ្នកមើលថែទេបានអ្នកនៅគ្រែនៅក្បែរនឹងគេជួយមើលម្នាក់បន្តិចៗ ហើយនាងតូចនឹងធ្លាប់វះ.កា.ត់.បេះដូងទៀតលូវម្តាយក៏រ.ត់ចោ.ល…

បើមានបងប្អូនណាអាណិតចង់បានអាចទៅមើល ឫក៏សាកសួរពេទ្យនៅគន្ធបុប្ផាវត្តភ្នំ…កូនគេកូនយើងបងប្អូនអើយ បើសិនជាអាចចង់អោយបងប្អូនជួយ shere ផងដើម្បីអោយអ្នកដែលមានលិទ្ធភាពនឹងមាននិស្ស័យបានជួយនាងតូចនេះផង…៕ ប្រភព៖ វឌ្ឍនៈ វិបុល