បួនថ្ងៃនៃថ្ងៃឈប់សងចូលឆ្នាំខ្មែរ មានករណីគ្រោះ ថ្នាក់ច រា ចរ ណ៍ បណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លា ប់១៨នាក់ និងរបួ ស៥៩នាក់…

ភ្នំពេញៈ មនុស្សចំនួន១៨នាក់បានស្លា.ប់បា.ត់ប.ង់ជីវិត និងរ.ងរបួ.សធ្ង.ន់ស្រាលចំនួន៥៩នាក់ នៅក្នុងគ្រោះ.ថ្នា.ក់ច.រា.ចរ.ណ៍រយៈពេល៤ថ្ងៃ នៃថ្ងៃឈប់សម្រាក គឺពីថ្ងៃទី១៧ដល់ថ្ងៃទី២០ខែសីហាឆ្នាំ២០២០។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ។

របាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានបន្តថា នៅក្នុងរយៈពេលបួនថ្ងៃគឺ: នៅថ្ងៃទី១៧ខែសីហាគ្រោះ.ថ្នា.ក់ច.រា.ចរ.ណ៍បានកើតលើកចំនួន ១២លើក ស្លា.ប់មនុស្សចំនួន៦នាក់ និងរបួ.សចំនួន១២នាក់។

នៅថ្ងៃទី១៨ខែសីហាគ្រោះថ្នា.ក់ច.រា.ចរ.ណ៍បានកើតលើកចំនួន៩លើក ស្លា.ប់មនុស្សចំនួន ៣នាក់និងរបួ.សចំនួន១៤នាក់។ នៅថ្ងៃទី១៩ខែសីហា គ្រោះថ្នា.ក់ច.រា.ចរ.ណ៍បានកើតលើកចំនួន១១លើក ស្លា.ប់មនុស្សចំនួន៥នាក់ និងរបួ.សចំនួន ១៤នាក់។ នៅថ្ងៃទី២០ខែសីហា គ្រោះ.ថ្នា.ក់ច.រា.ចរ.ណ៍បានកើតលើកចំនួន១១លើក ស្លា.ប់មនុស្សចំនួន៤នាក់ និងរបួ.សចំនួន១៩នាក់។

របាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ បានបន្តថាគ្រោះ.ថ្នាក់.ច.រា.ចរ.ណ៍ដែលបានកើតឡើង គឺមាននៅរាជធានីភ្នំពេញ,ខេត្តបាត់ដំបង,ខេត្តកណ្តាល,ខេត្តតាកែវ,ខេត្តឧត្តរមានជ័យ,ខេត្តព្រះវិហារ,ខេត្តពោធិសាត់,ខេត្តស្វាយរៀង,ខេត្តកំពង់ស្ពឺ…។

ប្រភព៖ សារព័ត៌មាន ហង្សតូច