សូមជួយស៊ែរឪ្យច្រើនៗផង កូនយើងកូនគេ ប្អូនស្រីម្នាក់មានជំ ងឺស្អិ តពោះវៀនដោយសារប្អូនចូលចិត្តញុំរបស់មួយនេះច្រេីនហួសកំណត់…

ហ្វេសបុក៖ ប្អូនស្រីម្នាក់មានជំ.ងឺស្អិ.តពោះវៀនដោយសាប្អូនចូលចិត្តហូបមីច្រេីនហួ.សកំណត់ បងប្អូនគួរយល់ដឹងពីបញ្ហាមួយនេះផង គួរកាត់បន្ថយកុំបរិភោគមីច្រេីនពេកវាអាចធ្វេីអោយប៉ះពា.ល់ដល់សុខភាពយេីង សុំជួយចែករំលែកបន្តផង ដេីម្បីសុខភាពបងប្អូនយេីងទាំងអស់គ្នា

ជាក់ស្ដែងតាមរយៈគណនីហ្វេសបុកមួយដែលមានឈ្មោះLeena Juneបានបង្ហោះរាប់រៀបថា៖ សូមជួយស៊ែរអោយច្រើនគ្នាផងកូនយើងកូនគេ ក្មេងៗសម័យនេះចូលចិត្តហូបមីណាស់ ក្មួយស្រីខ្ញុំហូបមីច្រើនពេកឥឡូវ.ឈឺ.ស្អិតពោះវៀន វះ.កា.ត់រួចម្សិលមិញ សូមអោយក្មួយឆា.ប់ជាពីជំ.ងឺណាក្មួយស្រី

ប្រភព៖ Leena June