វិធី​ព្យាបាល​កន្ទាល​ត្រអាកតាម​បែប​ធម្មជាតិជាមួយហ្នឹងរបស់ក្នុងស្រុកតំលៃថោក

ជំងឺកន្ទាលត្រអាកមូលហេតុកើតពីអាល់លែរហ្ស៊ីអាហារ ឬអាល់លែរហ្ស៊ីវត្ថុអ្វីមួយ ហើយធ្វើអោយកើតកន្ទួលឡើងតាមស្បែក។ប្រសិនកើតច្រើនអាចបណ្ដាលអោយសន្លប់តែក៏មានវិធីព្យាបាលងាយៗដែរ។

គ្រឿងផ្សំ៖

  • ចំណិតក្រូចឆ្មារ
  • គល់ស្ពៃស
  • ទឹកឃ្មុំ
  • កន្សែងពោះ
  • ទឹកស្អាត

វីធីព្យាបាល៖

ប្រើចំណិតក្រូចឆ្មារ តប់តិចៗនៅតាមបរិវេណឡើងកន្ទួល ឬច្របាច់ក្រូចឆ្មារលាយទឹករួចលាបតាមបរិវេណឡើងកន្ទួលក៏បាន។បន្ទាប់មកយកកន្សែងពោះគោជ្រលក់ទឹកររួចស្អំនៅត្រង់បរិវេណកើតកន្ទាលត្រអាក ឬដុសគល់ស្ពៃសរុំក្រណាត់ស្ដើងស្អំ និងប្រើទឹកឃ្មុំលាបស្ដើងៗ បរិវេណកើតកន្ទាលត្រអាកក៏បាន។ ធ្វើដូចនេះ ៣ដងក្នុងមួយថ្ងៃ រយះពេលមួយសប្តាហ៏នឹងឃើញលទ្ធផល៕

%d bloggers like this: