លុយនឹងលែងមានតម្លៃ! ប្រសិនបើអ្នកឆ្លងមេរោគផ្លូវដង្ហើមថ្មី(កូរ៉ូណាវីរុស) អ្វីៗដែលអ្នកមានគឺស្មេីសូន្យ ដូច្នេះការស្រឡាញ់គ្នា ការធ្វើអំពើល្អ គឺល្អប្រសើរបំផុត!

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកៈEntertainmentAndKnowledge បានបង្ហោះសារដ៏មានន័យទាក់ទង់ទៅនឹងមេរោ.គផ្លូវដង្ហើមថ្មី(កូរ៉ូណាវីរុ.ស)ថាៈបេីសិនជាយេីងឆ្លង​វីរុស​កូរ៉ូណាមែន​បែបជាយេីងមិនរស់ទេ​សូម្បីចិនក៏ចំណាក់ស្រុកដែរ​សមត្ថភាពយេីងមិនអាចដឹងថាមានជំងឺ​ឬអត់ផង​ទម្រាំគិតដល់ការព្យាបាល។

មិនបាច់ឆ្លងដោយសារជំងឺទេ​គ្រាន់តែការបំពុលលេីបណ្តាញសង្គមក៏អាចធ្វេីឱ្យយេីងអាចស្លា.ប់ដែរ។ទឹកត្រីទឹកស៉ីអ៉ីវនឹងឡេីងថ្លៃ​បេីអាចស្លា.ប់ដោយសារវីរុសមែនល្អជាងស្លា.ប់ដោយសារគ្នាឯងបំផ្លា.ញគ្នាឯង​ល្អជាងស្លា.ប់ដោយសារមនុស្សអាក្រក់កិបកេង​ឈ្លៀតឱកាសជញ្ជក់ឈា.មនោះដែរ។

បេីមានវីរុសនេះមែន​គ្រប់គ្នាគ្មានអ្នកណាមួយត្រូវរស់ទេ​ព្រោះវាលឿនជាងគ្រា.ប់បែ.កបរិមា.ណូទៀត។​បេីសិនជាមានគេយកឱកាសមួយនេះដេីម្បីសម្លា.ប់យេីងគឺងាយស្រួលបំផុត​វីរុសមួយនេះនឹងបញ្ជាប់ថា​លុយរបស់អ្នកដែលរកបាននឹងលែងមានតម្លៃទាំងអស់​ បេីអ្នកឆ្លងមែនអ្វីៗដែលអ្នកមានគឺស្មេីសូន្យ។ចេះស្រឡាញ់គ្នា​ចែកអ្វីដែលពិត​កុំយកពេលគ្នាមានបញ្ហាដេីម្បីរកស៉ី។


ប្រភពអត្ថបទ៖EntertainmentAndKnowledge

%d bloggers like this: