(មានវីដេអូ) B-52 គឺយន្តហោះទម្លាក់.គ្រា.ប់ដ៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោក

B-52ជាយន្តហោះអាចផ្ទុកគ្រា.ប់បែ.ករាប់សិបតោននិងគ្រា.ប់បែ.កដ៏ទំនើបៗនឹងចុងក្រោយបង្អស់និងបំពាក់គ្រា.ប់មី.សុីលបា.ញ់ចេញពីយន្តហោះទៅដីរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ គ្រា.ប់អណ្តែតលើអាកាស នឹងគ្រា.ប់បែ.កនុយក្លេ.អ៊ែរផងដែរ។ យន្តហោះទម្លាក់គ្រា.ប់.បែ.ក B-52 បានផលិតចុងក្រោយនេះបន្ថែមនូវបច្ចេកវិទ្យាបំបាំងកាយមួយកំរិតទៀតដែលនេះជាហេតុធ្វើឲ្យយន្តហោះមួយនេះកាន់តែទំនើបកាន់តែខ្លាំងជាងមុនថែមមួយកម្រិតទៀត។យន្តហោះទម្លា.ក់គ្រា.ប់បែ.កនេះគ្មានប្រព័ន្ធរ៉ាដាណាអាចចាប់សញ្ញាឡើយ។ B-52អាចហោះជំុវិញពិភពលោកបានដោយងាយដោយគ្មានប្រព័ន្ធរ៉ាដាណាអាចចា.ប់សញ្ញាបាននោះទេ។ ប្រវត្តិសង្គ្រា.មគ្រប់សមរភូ.មិយន្តះហោះទម្លា.ក់គ្រា.ប់បែ.កនុយក្លេ.អ៊ែរបាំងកាយ B-52 នេះមានតែមួយគ្រឿងគត់ដែរស.ត្រូវ.បា.ញ់ទម្លា.ក់កាលពីសម័យសង្គ្រា.មវៀតណាម ៕
សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖