អាណិតបងស្រីខ្លាំងណាស់!​​ គ្មានឪពុកម្តាយសាច់ញាតិមានតែប្អូនស្រីម្នាក់សតិមិនសូវល្អទៀត គាត់មានជំងឺរលាគសួតធ្ងន់ធ្ងរពេទ្យថាអស់លទ្ធភាពព្យាបាលហើយអោយគាត់ត្រលប់ទៅផ្ទះវិញតែ…

ហ្វេសបុក៖ បើយោងតាមគណនីហ្វេសបុកដែលមានឈ្មោះថាChav Mearnup Keo Nimithបានបង្ហោះក្នុងគណនីរបស់ខ្លួនថា៖ អានិតបងស្រីខ្លាំងណាស់ គ្មានឪពុកម្តាយសាច់ញាតិមានតែប្អូនស្រីម្នាក់សតិមិនសូវល្អទៀត គាត់មានជំងឺរលាគសួតធ្ងន់ធ្ងរពេទ្យថាអស់លទ្ធភាពព្យាបាលហើយអោយគាត់ត្រលប់ទៅផ្ទះវិញ

តែគាត់គ្មានថវិកាទិញម៉ាសុីនឧសុីសែន បើគាត់បើគ្មានម៉ាសុីនហ្នឹងគាត់ពិបាកដកដង្ហើមហើយហត់ខ្លាំង សុំអោយបងប្អូនមេត្តាជួយជាថវិកាដល់គាត់ដើម្បីផ្គង់ការហូបចុកហ្នឹងទិញមា៉សុីនឧសុីសែនអោយដល់គាត់បានត្រលប់ទៅផ្ទះវិញ 🙏🙏🙏🙏 នេះលេខរបស់គាត់ 093633500។ ប្រសិនបើបងប្អូនចង់ជ្រាប់ច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោមនេះ៖
វីដេអូ

ប្រភព៖Chav Mearnup Keo Nimith