បងប្អូនជួយស៊ែរទាំងអស់គ្នា! ដើម្បីរកយុត្តធម៌ឲ្យគាត់ផង សាឡង់ដឹកខ្សាច់បើកបុកទូកអ្នកនេសាទហើយគំរាមទៀត អាងអ្នកមានអំណាចយកខ្នងមកគៀបសង្កត់ក្រុមគ្រួសារគាត់…

បងប្អូនជួយស៊ែរទាំងអស់គ្នា! ដើម្បីរកយុត្តធម៌ឲ្យគាត់ផង សាឡង់ដឹកខ្សាច់បើកបុកទូកអ្នកនេសាទហើយគំរាមទៀត អាងអ្នកមានអំណាចយកខ្នងមកគៀបសង្កត់ក្រុមគ្រួសារគាត់…
ហ្វេសបុក៖ នេះបើតាមប្រភពពីគណនីហ្វេសបុករបស់បងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា ឡៃលី ប៉ោយប៉ែត បានសរសេររៀបរាប់ក្នុងគណនីរបស់ខ្លួនថា៖#សាឡង់ដឹកខ្សាច់បើកបុកទូកអ្នកនេសាទហើយគំរាមទៀត សូមអាជ្ញាធររកយុត្តិធម៌ ឲ្យអ្នកភូមិ១៣ ឃុំកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។

ព្រោះសាឡាងដឹកខ្សាចបុក ទូកនេសាទរបស់គាត់ហើយអាងតែខ្លួនអាងអ្នកមានអំណាចយកខ្នងមកគៀបសង្កត់ក្រុមគ្រួសារគាត់ទៀត។ អ្នកគៀបគាត់គឺគៀបក្រុមការងារខ្ញុំហើយ…


ប្រភពដើម៖ David Choun