ស្រស់ស្អាតណាស់! ត្រៀមខ្លួនហេីយនៅ? តោះបបួលគ្នាទៅលេង សៀមរាប សម្រាប់បុណ្យណូអែលនិងឆ្លងឆ្នាំសាកលខាងមុខនេះ!

សៀមរាបជាទីតាំងគោលដៅទេសចរណ៍មួយដ៏ល្អឯកនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលមានកន្លែងទេសចរណ៍ទាំងតំបន់ប្រវិត្តសាស្រ្តទាំងតំបន់កំសាន្តនានា។

ជារៀងរាល់ថ្ងែសៀមរាបតែងតែទទួលបានភ្ញៀវទេសចរទាំងក្នុងស្រុកនិងទាំងក្រៅស្រុកយ៉ាងច្រើន។យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងពេលបុណ្យណូអែលនិងចូលឆ្នាំសាកលដែលនឹងមកដល់នៅពេលខាងមុខនេះនៅសៀមរាបបានរៀបចំយ៉ាងស្រស់ស្អាត់ដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវអោយមកលេងកា​ន់តែច្រើន។

ត្រៀមខ្លួនហេីយនៅ?សម្រាប់បុណ្យណូអែលនិងចូលឆ្នាំសាកលនៅខេត្ដសៀមរាបខាងមុខនេះ!!​ដឹងតែសប្បាយកប់ហេីយ!!!រូបភាពខ្លះៗសម្រាប់ឱកាសបុណ្យណូអែលនិងចូលឆ្នាំសាកលខាងមុខនេះ៕ប្រភពរូបភាពពី៖eOcamboResort&Spa