ម្ដាយរបស់ អាង សុជាតា បានប្រតិកម្មទៅស្រ្តីម្នាក់ ក្រោយពីបានថា កូនរបស់ខ្លួនឈឺពោះដោយសារ ប្រហែលលេបថ្នាំទំលាក់កូនមកអត់ទាន់អស់បណ្ដាលឲ្យចុកពោះ

ក្រោយពីមានគណនីហ្វ៊េសបុកមួយដែលមានឈ្មោះថាSUYAបានធ្វើការស៊ែរព៍តមានអំពីអាងសុជាតាឈឺពោះត្រូវបញ្ចូនទៅមន្ទីពេទ្យភ្លាមៗដោយសរសេរភ្ជាប់ថា”ប្រហែលលេបថ្នាំទំលាក់កូនមកអត់ទាន់អស់បណ្ដាលឲ្យចុកពោះ”។

ម្ដាយអាងសុជាតាបានប្រតិកម្មជាខ្លាំងទៅនឹងការសរសេរបង្ហោះបែបនេះហើយក៏បានសរសេរបង្ហោះក្នុងគណនីហ្វ៊េសបុកផ្ទាល់ខ្លួនថា៖មនុស្សស្រីម្នាក់នេះគាត់ចង់ល្បីចឹងជួយអោយគាត់ល្បីផង😡

កូនស្រីខ្ញុំគាត់ឈឺចុកពោះចូលពេទ្យទាំងយប់ខ្ញុំភយ័សឹងតែគ្មានព្រលឹងក្នុងខ្លួនតែនាងបែជាមកប្រេីពាក្យសម្ដីថោកទាបបែបនេះទៅកេីតតេីកូនស្រីខ្ញុំបានទៅធ្វេីអីអោយប៉ះពាល់ដល់នាងបានជានាងមានគំនិតស្មោគរោគគិតមិនល្អមកលេីគេបែបនេះឬមួយនាងធ្លាប់យកកូនចេញ!!!

បងប្អូនជួយពិចារណាផង🙏ជួយស៊ែរអោយនាងSUYAវាបានឃេីញផងហេីយបេីនាងមិនអស់ចិត្តអាចមកជួបនាងខ្ញុំដែលជាម្ដាយអាងសុជាតាបាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្ញុំស្វាគមន៍នាង២៤ម៉ោង😡