ខ្លាំងៗណាស់បង! ក្មេងស្ទាវ​ៗនិងក្មេងសិស្សសាលាមើលមុខគ្នា ហេីយឌឺដងគ្នាចេញចរិកជេីងកាងទ្រាំមិនបាន​ ទាញដុំថ្ម​ដុំឥដ្ឋ​គប់គ្នា​ទៅវិញទៅមក

អស្ចារ្យណាស់ពួកបងៗងាប់តែអែងបានហេីយកុំនាំទុក្ខដល់គេវេីយជិះម៉ូតូ​ដេញគប់គ្នាប្រសេចប្រសាចពេញផ្លូវ​គ្រាន់តែ​ខឹងរឿងងាកមេីលមុខឌឺដងគ្នា​ចេញចរិកជេីងកាង​នៅជិតសាលាចាក់អង្រែ​

ក្មេងស្ទាវ​ៗ​និងក្មេងសិស្សសាលាមើលមុខគ្នាបន្តិចមិនបាន​ទេ​ដឹងតែបង្ហាញ​រិទ្ធដាក់គ្នា​ហេីយឌឺដងគ្នាទេីបកេីតចេញជាទំនាស់ជិះដេញគ្នា​ពេញផ្លូវ​គ្រាន់តែ​ខឹងរឿងងាកមេីលមុខឌឺដងគ្នា​ចេញចរិកជេីងកាងទ្រាំមិនបាន​

ទាញដុំថ្ម​ដុំឥដ្ឋ​គប់គ្នា​ទៅវិញទៅមកប្រសាចដូចក្នុងរឿង​បង្ក​អ​ស្ថេ​រ​ភាពអសន្តិសុខ​សង្គម​យ៉ាងខ្លាំង​ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ចាក់អង្រែ​ផ្លូវជាតិលេខ២​មានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងថ្ងៃ។
ប្រភពអត្ថបទ៖កូនខ្លាតូច