សូមអង្វរដល់បងប្អូនជួយគាត់ផង! គាត់មានជំងឺមហារីកដំណាក់កាលចុងក្រោយ ប្ដីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រីឯប្រពន្ធកូនខ្ចីកេីតមុនខែទៀត!

សូមអង្វរដល់បងប្អូនណាក្នុងនាមយើងមានឈាមជ័រជាខ្មែរតែមួយសូមកុំដាច់ចិត្តអូសរំលងអីមិនបានជួយជាថវិការបានត្រឹមជួយចែកចាយបន្ដដេីម្បីអោយសប្បុរសជនបានឃេីញផង🙏🏻🙏🏻ប្ដីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រីឯប្រពន្ធកូនខ្ចីកេីតមុនខែហេីយកំពុងមានជំងឺមហារីកដំណាក់កាលចុងក្រោយ

កូនកេីតមកមិនគ្រប់គីឡូស្វិតជេីងម្ខាងទៀតទុក្ខជាន់ទុក្ខហេីយ😔ថ្ងៃនេះត្រូវចេញពីពេទ្យព្រោះគ្មានលុយព្យាបាល កូនក៏គ្មានទឹកដោះបៅ ហឹមកម្មណាស់កូនអេីយកូន😔សំរាប់បងប្អូនដែរចង់ជួយជាទឹកដោះគោនិងថវិការដល់គាត់សូមខលទៅម្ដាយគាត់0962047924ដោយអនុគ្រោះផង🙏🏻🙏🏻


ប្រភពអត្ថបទ៖រាជនីនៃសម្រស់