ខ្លោចចិត្ត! ឈឺពោះសំរាលកូនគ្មានលុយទេព្យដេញឲ្យទៅសៀមរាប ឯតៃកុងឡានខ្លាចស្លាប់លើឡានដេញឲ្យចុះពីរលើឡានកណ្តាលយប់ ស្លាប់ទាំងម៉ែទាំងកូនក្នុងពោះ…

ខ្លោចចិត្ត! ឈឺពោះសំរាលកូនគ្មានលុយទេព្យដេញឲ្យទៅសៀមរាប ឯតៃកុងឡានខ្លាចស្លាប់លើឡានដេញឲ្យចុះពីរលើឡានកណ្តាលយប់ ចុងក្រោមប្អូនស្រីម្នាក់នេះបានស្លាប់ទាំងម៉ែទាំងកូនក្នុងពោះ…
ហ្វេសបុក៖ នេះបើតាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះ (ចៅចិត្ដ.លក់ផ្លែឈើតិចតូច)បានសរសេររៀបរាប់ថា៖ Ripទៅអោយបានសុខណាអូន ឈឺពោះសំរាលកូនពេទ្យទាវះតែគ្មានលុយអោយទេព្យ60ម៉ឺនរៀល។

ពេទ្យដេញឲទៅសៀមរាបជិះឡានជិតដល់សៀមរាបឈឺពោះលើឡានរកដាច់ខ្ចល់ តៃកុងឡានខ្លាចស្លាប់លើឡានដេញឲ្យចុះពីរលើឡានកណ្តាលយប់ ប្អូនស្រីម្នាក់នេះបានស្លាប់ទាំងម៉ែទាំងកូនក្នុងពោះ សព្វប្អូនស្រីម្នាក់នេះពេលនេះដង្កល់នៅវត្តកោះកែវ ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ថ្ងែទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2019#អ្នកណានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាចជួយជាលុយចូលបុណ្យសព្វបានបាទ(ចូលខ្លួនឯង នៅវត្តកោះកែវ ស្រុក មង្គលបូរី ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ)។
ប្រភព៖ ចៅចិត្ដ.លក់ផ្លែឈើតិចតូច