សូមឪពុកម្ដាយកុំថ្វីប្រហែសឲ្យសោះ! ម៉ែឪ រវល់ មិនសូវមានពេល បណ្ដាលឲ្យក្មេងអាយុ4ឆ្នាំម្នាក់ ដង្កូវសុីធ្មេញដល់ឬសតម្រូវអោយវះកាត់ …

ពិតជាគួរឲ្យអាណិតណាស់​ក្មេងអាយុ4ឆ្នាំម៉ែឪរវល់មិនសូវមានពេលទុកអោយនៅជាមួយអ្នកមើលក្មេងរហូតបណ្តាលអោយដង្កូវសុីធ្មេញដល់ឬសតម្រូវអោយវះកាត់ដកចេញ​អាណិតតែក្មេងគ្នាទេីបអាយុ4ឆ្នាំ​ត្រូវចាក់ថ្នាំស្ពឹក14ម្ចុលដេរ18ថ្នេរ​😢😢


នេះទុកជាសារសំរាប់ឪពុកម្ដាយរវល់មិនបានមើលកូនដិតដល់!ធ្មេញអស់រលីងសល់តែរឹសខ្មៅៗ😶៕ប្រភព៖CamboOnline