ជួយស៊ែរដើម្បីគាំទ្រស្នាដៃខ្មែរ! មកមើលរថយន្តដែលផលិតដោយស្នាដៃកូនខ្មែរ ស្អាតមិនចាញ់បរទេសប៉ុន្មានទេ!

នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃការធ្វើដំណើរពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការបំលាស់ទីក្នុងគោលបំណងទៅធ្វើការ,ប្រកបរបររកស៊ី,ដំណើរកំសាន្តដឹកជញ្ជូនទំនិញជាដើមុ។

ហើយរថយន្តដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើដំណើររថយន្តនេះផងដែរគឺមានច្រើនទម្រង់ច្រើនសណ្ឋានច្រើនម៉ាកនិងផលិតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោក។

យ៉ាងណាមិញយើងមកក្រឡេកមើលរថយន្តដែលផលិតដោយស្នាដៃកូនខ្មែរយើងតែមានឈ្មោះថាអង្គរនៅខាងក្រោមនេះចំពោះព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងរថយន្តដែលផលិតដោយស្នាដៃកូនខ្មែរនេះក្រុមការងារនិងជំរាបជូននៅពេលក្រោយ៕