(មានវីដេអូ) សូមចូលរួមគាំទ្រប្រាក់រៀលខ្មែរទាំងអស់គ្នា ! ស្រីស្អាតអ្នកលក់ online ម្នាក់លក់ដូរទូទាត់ជាប្រាក់រៀលខ្មែរទាំងអស់ ហើយនេះគឺជាប្រាក់រៀលខ្មែរ ដែលគាត់លក់ក្នុង ១ ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ….

ហ្វេសប៊ុក៖ កាលពីពេលថ្មីនេះមានអ្នកលក់ online ម្នាក់បានបង្ហោះវិដេអូនៅលើផេកឲ្យដឹងថាការលក់onlineរបស់គាត់គឺគាត់ធ្វើជាលុយខ្មែរហើយវិដេអូនេះគឺជាលុយរៀលក្នុងមួយថ្ងៃដែលគាត់ធ្វើការទូទាត់លក់ជាលុយរៀលគឺពេញគ្រែតែម្តង។


គាត់និយាយថា ផេកគាត់គឺយកតែលុយខ្មែរទេហើយគាត់សន្យាថានឹងទទួលយកលុយខ្មែរ ជារាងរហូតតទៅនិងសំណូមពរឲ្យប្រើប្រាស់លុយខ្មែរទាំងអស់គ្នា។ ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងក្នុងផេកហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ KRT FB បានសរសេរថា៖ “ជំរាបសួរបង​ៗ​ទាំងអស់​គ្នា អរគុណ​ដែលគាំទ្រKRTណាចា៎​ និងអរគុណដែលគាំទ្រលុយខ្មែរទាំងអស់គ្នា​ អរគុណ​ អរគុណមែនទែន។ សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោម៖