ជួយស៊ែរប្រាប់តៗគ្នាផង​ ! ជើងមាន់និងស្លាបមាន់ខ្លះ អាចបណ្តាលឱ្យអ្នកបរិភោគ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កើតជំងឺមហារីក…..

ចំពោះមនុស្សស្រីដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឧស្សាហ៍ទទួលទានស្លាបមាន់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឬជើងមាន់ ក្លាសេញឹកញាប់ពេក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការផលិតអ័រម៉ូន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយប្រឈមនឹងការ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កើតជំងឺមហារីកម្រិតខ្ពស់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រុមអ្នកជំនាញមានប្រសាសន៍ថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជើងមាន់និងស្លាបមាន់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលនាំចូលខុសច្បាស់ត្រូវបានគេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចាក់បញ្ចូលអ័រម៉ូន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិច។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាពិសេសជើងមាន់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាបមាន់ដែលក្លាសេយូរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានផ្ទុកបាក់តេរីច្រើន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងមានធំក្លិនឆ្អាបឈាមខ្លាំង។


ហេតុនេះហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទើបគេប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដើម្បីលាងសម្អាតឲ្យនៅស្រស់បានយូរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តែវានឹងមានលក្ខណៈស្លេក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយរីកធំជាងមុន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយសារ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តែឃើញពីផលប៉ះពាល់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទាំងនេះហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទើបក្រុមអ្នកជំនាញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានណែនាំឲ្​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យជៀសវាងការទទួលទានជើងមាន់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ ដែលក្លាសេទុកយូរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព្រោះវាមានគុណភាពទាប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សុខភាព។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមកុំហូបជើងមាន់និងស្លាបមាន់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលបាននាំពី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រទេសជិតខាងព្រោះ

គ្មានអនាម័យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយជាពិសេសវា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្រូវបានត្រាំជាមួយសារធាតុគីមី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​(ថ្នាំចាក់សាកសព)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដើម្បីរក្សាទុកបានយូរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថ្នាំចាក់សាកសពនឹងអាចបណ្តាលឱ្យអ្នកបរិភោគ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កើតជំងឺមហារីកបាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដើម្បីរក្សាជើងមាន់អោយបានយូរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សស្អាតបំបាត់ស្នាមគេត្រូវប្រើសារធាតុគីមី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hydrogen peroxide​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ម្យ៉ាងវិញទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មាន់គេចាក់វាក់សាំងតាមស្លាប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឫកតែជើងមាន់ជាកន្លែងផ្ទុក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រមូលផ្តុំនៃបរិមាណថ្នាំទាំងនោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។