មើលហើយចង់ឈាមច្រមុះ! ពេលឃើញឈុតងូតរបស់កញ្ញា ដួង ម៉ានិច្ចធ្វើឲ្យប្រុសៗជាច្រើនចាប់ចិត្តមិនស្ទើរទេ…(មានវីដេអូ)

កញ្ញារូបស្រស់ដួង ម៉ានិច ក៏បានបញ្ចេញនូវរូបថតមួយសន្លឹកជាមួយនឹងឈុតប៊ីគីនី នៅក្នុងអាងហែលទឹកធ្វើឲ្យទស្សនិកជន ដែលធ្លាប់គាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង។ ជាពិសេសគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង លើសម្រស់ដើមទ្រូងដ៏ស៊ិចស៊ីនិងទ្រលុកទ្រលន់របស់នាង។ គួរឱ្យដឹងដែរថាដួង ម៉ានិច ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈការសម្តែងខ្សែភាពយន្តថ្មីជាច្រើនរឿង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកឯការងារថតចម្រៀងកាយវិការ តាមបណ្តាផលិតកម្មធំៗនៅក្នុងស្រុកវិញតារាស្រីរូបនេះក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ដែរ ដោយមានការងារថតជាប់ជាប្រចាំបន្តបន្ទាប់ស្ទើរតែដកខ្លួនមិនរួច។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រូបថតមួយសន្លឹកវីដេអូមុជទឹករបស់ នាង ធ្វើឲ្យប្រុសៗជាច្រើនចាប់ចិត្តមិនស្ទើរទេ ខណៈរូបភាពទាំងនោះសុទ្ធសឹងទទួលបានការអារម្មណ៍ខ្លាំងសម្រាប់រូបសម្រស់ ដ៏សិចស៊ីសខ្ចីរបស់តារារូបនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រសិនបើបងប្អូនចង់ជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនារូបភាព និងេវីដេអូនៅខាងក្រោមនេះ៖