ជួយស៊ែរឲ្យសាច់ញ្ញាតិគាត់បានដឹងផង ! ក្មេងប្រុសម្នាក់ អាយុ១៤ឆ្នាំចូលមកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ដោយមិនដឹងសាច់ញ្ញាតិនៅទីណាទេ…

នៅវេលាម៉ោង៩:៣០នាទីព្រឹកថ្ងៃទី២០ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩ មានក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុ១៤ឆ្នាំ ចូលមកក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង ដោយពុំស្គាល់ឈ្មោះនឹងអត្តសញ្ញានហេីយមកទល់ស្មេីរនេះហេីយមិនទាន់មានសាច់ញាតិមកនៅឡេីយទេ(មិនអាចសួរពត៌មានពីក្មេងនៅឡេីយ)។


អ្នកដែរបញ្ជូនក្មេងប្រុស មកនិយាយថាឃេីញក្មេងប្រុសនោះតាមផ្លូវទៅកំរៀងហេីយក៏ទៅបាត់បេីមានបងប្អូនណាស្គាល់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះឬស្គាល់សាច់ញាតិគាត់សូមទាក់ទងមកខាងមន្ទីរពេទ្យផង015458228 លេខទូរសព្ទអ្នកគ្រូពេទ្យ៕