របៀបធ្វើ មាន់ចំហុយទឹកស៊ីអ៊ីវ(មានវីដេអូ)

សួស្ដីប្រិយមិត្ត J-Kitchen ទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននូវវីដេអូមួយទៀត
ស្ដីអំពីរបៀបនៃការចំអិន មាន់ចំហុយទឹកស៊ីអ៊ីវ (Stirred Chicken with Soy Sauce)។

សំរាប់គ្រឿងផ្សំគឺមានដូចខាងក្រោម៖

ភ្លៅមាន់ ៥០០ក្រាម, ទឹកស៊ីអ៊ីវ ៤ស្លាបព្រាធំៗ, ប្រេងខ្យង ១ស្លាបព្រាបាយ,
អំបិល ៣ស្លាបព្រាបាយ, ទឹកដំឡូងមីខាប់ (Starch Syrup) ២ស្លាបព្រាបាយ, 
ទឹកសុទ្ធ ១ពែង, ខ្ទឹមចិញ្ច្រាំ ២ស្លាបព្រាបាយ, ល្ង, ម្រេច, អំបិល, ប្រេងល្ង និង ម្ទេស។

សូមអរគុណសំរាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ J-Kitchen