សូមបងប្អូនជួយសែរផង! ទុក្ខជាន់លេីទុក្ខមែនលោកពូតាក់ស៉ីអេីយ កំពុងអត់ហេីយឆ្លៀតមានអាចោរដាច់ដាបណាមកធ្វេីស៉ីលុយគាត់អស់អាលីងទៀត…

សូមបងប្អូនជួយសែរផង! ទុក្ខជាន់លេីទុក្ខមែនលោកពូតាក់ស៉ីអេីយ កំពុងអត់ហេីយឆ្លៀតមានអាចោរដាច់ដាបណាមកធ្វេីស៉ីលុយគាត់អស់អាលីងទៀត…
ភ្នំពេញៈ ទុក្ខជាន់លេីទុក្ខមែនលោកពូតាក់ស៉ីអេីយ!កំពុងអត់ហេីយឆ្លៀតមានអាចោរដាច់ដាបណាមកធ្វេីស៉ីលុយគាត់អស់អាលីងទៀត😒😒 លោកចោរខ្វះខាតលបលូកហោប៉ាវ នាយតាក់សុីយកលុយអស់រលីងខណៈនាយកំពុងមានជំងឺ នឹងមានលុយបន្តិចបន្តួចក្នុងខ្លួន។

យោងតាមអាខោនហ្វេសប៊ុក នាយក្រូច បានរៀបរាប់ថា ៖ អាណិតណាស់ចោរអើយ ចោរខ្វះមនុស្សលួចណាស់មែនទេ បានជាមកលូកហោប៉ៅនាយតាក់សុីយកលុយដែលគេអោយគាត់អស់រលីង ទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ឌម្ដុំវត្តសំរោងអណ្ដែត មកវិញប្រាប់ខ្ញុំទាំងត្រេអរថាមន្ត្រីដែលធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ឌ លោកជួយសម្រួលអោយច្រើនណាស់។

មួយសន្ទុះក្រោយមកទឹកភ្នែកគាត់ស្រក់មកដោយអត់ដឹងខ្លួន ហើយប្រាប់ខ្ញុំថាលុយទុកធ្វើបុណ្យអោយម្ដាយ និងលោកយាយក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំ ត្រូវបានគេលួចយកអស់ហើយដោយសាខោខ្លី ដែលស្លៀកនេះចោអើយល្មមឈប់ទៅថាគេកើតទុក្ខប៉ុណ្ណា សូមបងប្អូនជួយសែរផងអោយចោនោះ ឈប់លួចទៀតដើប្បីសន្សំបុណ្យសូមអគុណ៕

%d bloggers like this: