កុំភ្លេចជួយស៊ែរ! ដើម្បីប្រិយមិត្តក៏ដូចជាបងប្អូនលោកអ្នកបានដឹង និងជ្រាបជាព័ត៌មានផង ក្រដាស១ម៉ឺនរៀល ផ្ដើមដោយលេខ649 ជាលុយក្លែងក្លាយ…

កាលពីមុនធ្លាប់តែមានការចរាចរណ៍ប្រភេទក្រដាសប្រាក់ដុល្លារក្លែងក្លាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង ប៉ុន្តែឥឡូវសូម្បីតែលុយរៀលខ្មែរ ក្រដាស ១ម៉ឺនរៀលក៏មានក្លែងក្លាយដែរ ទើបទាមទារឲ្យបងប្អូនខ្មែរចេះមើលក្រដាសប្រាក់ពិត និងក្លែងក្លាយ។

នេះបើយោងពីផេកមន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានជូនដំណឹងដល់អាជីវករ អ្នកធ្វើការ អ្នកលក់ទិញកសិផល និងពលរដ្ឋខ្មែរ ឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពោះធនបត្រ ១០០០០រៀល​ដែលមានលេខមាលា ផ្តើមដោយ 649 វាជាធនបត្រក្លែងក្លាយ ។ កុំភ្លេចជួយស៊ែរ ដើម្បីប្រិយមិត្តក៏ដូចជាបងប្អូនលោកអ្នកបានដឹង និងជ្រាបជាព័ត៌មានផង…