កុំដាច់ចិត្តអូសរំលងអី! អាណិតគាត់ណាស់តិចក្តីច្រើនក្តីសូមមេត្តាជួយគាត់ផង គាត់មានជំងឺដុះសាច់ក្នុងក្រពះធ្ងន់ធ្ងរ ប្តីក៏គ្មានកូនក៏គ្មាន…

តាមរយៈគណនីរបស់បងប្រុសម្នាក់ ដែលមានឈ្មោះថា Huy Ou Dom បានសរសេររៀបរាប់ថា អាណិតគាត់ណាស់តិចក្តីច្រើនក្តីសូមមេត្តាជួយគាត់ផង..!គាត់មានជំងឺដុះសាច់ក្នុងក្រពះធ្ងន់ធ្ងរ..ប្តីក៏គ្នានកូនក៏គ្នានសព្វថ្ងៃស្នាក់នៅជាមួយក្មួយ នៅភូមិខ្នាច ឃុំស្រឡប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ..។

អាស្រ័យហេតុនេះហើយ ប្រសិនបងប្អូន សប្បុរសជន ចង់ជួយគាត់អាច ទំនាក់ទំនងតាមរយៈ លេខទូរសព័្ទ 0882561586 លេខគាត់ផ្ទាល់ រឺទាក់ទងមកលេខខ្ញុំបាទផ្ទាល់ 015302802 ។ សូមបងប្អូនជួយស៊ែរបន្តម្នាក់មួយផង…

%d bloggers like this: