សូមឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបកុំធ្វេសប្រហែសចំពោះកូនតូចៗ ! ក្មេងប្រុសម្នាក់បានលង់ទឹកស្លាប់ភ្លាមៗមិនទាន់ដឹងមូលហេតុ….

មួយរយៈនេះយើងសង្កេតឃើញថាមានករណីក្មេងលង់ច្រើន នេះមកពីការធ្វេសប្រហែសរបស់ឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាល ។ ជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះ(27/07/19)មានករណីក្មេងលង់ទឺកទៀតហើយដែលធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិត។

ក្មេងប្រុសដែលបានលង់ទឺកស្លាប់គឺមានទីលំនៅ នៅភូមិដងតាឯក ឃុំដូងស្រុកប្រាសាទ ស្រុកបល្ល័ង ខេត្តកំពុងធំ។ សុមឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបកុំធ្វេសចំពោះកូនតូចៗឲ្យសោះ ។ សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់គ្រួសារសពផង៕


%d bloggers like this: