ជួយស៊ែរបន្ត! សូមបងប្អូនណាចិត្ដល្អជួយគាត់ផង បងប្រុសម្នាក់មានជំងឺមហារីកដំណាក់កាលចុងក្រោយ គាត់ត្រូវការឈាមប្រភេទអីក៏បាន…

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ តាមរយៈគណនីហ្វេសបុក របស់លោក Vanny Seven បានបង្ហោះសារនិយាយរៀបរាប់ថា ហឹមអាណិតគាត់ណាស់!បងប្អូនណាចិត្ដល្អជួយខ្ញុំបន្តិចបានទេ👏😭😭 ខ្ញុំមិនចង់បាត់បង់បងប្រុសទេ😭😭 😭😭 ពេលខ្លះចេះតែសើចលួងខ្លួនអែងតែធាតុពិត​ បងប្រុសខ្ញុំ គាត់ជិតចាកឆ្ងាញពីពួកខ្ញុំហើយ ហើយព្រោះគ្មានឈាមដូរអោយបងប្រុស😭😭😭 គាត់មានជំងឺមហារីកដំណាក់កាលចុងក្រោយ😭😭

បើបងៗមិត្ដៗមានចិត្ដអាណិតខ្ញុំ ក៏ដូចជាបងប្រុសខ្ញុំ អាចផ្ដល់ឈាមអោយគាត់រស់បានត្រឹម១ខែ២ខែទៀត គ្រាន់មើលមុខបង ឈាមប្រភេទអីក៏បានព្រោះយើងអាចដូរពេទ្យបានបងៗមិត្ដៗ😭👏 នេះលេខខ្ញុំ 070720007 ទូរសព្ទ័រខ្ញុំផ្ទាល់ អធិរាជ ហ្វេសបុក យោ ចាន់ធូ ។