(មានវីដេអូ) ពុទ្ធាព្រះអើយ ! តាមពិតខំជូនមិត្តភក្តិមានជំងឺទៅមន្ទីពេទ្យ តែសំណាងមិនល្អក៏បាក់ស្ពាន

ដោយយោងតាមគណនីយង្វេសប៊ុកឈ្មោះថា៖ Pen MonniRathika ដែលបានសរសេរទាំងក្ដុកក្ដួលថា៖ មិត្តភក្តិមានជំងឺក៏ជូនទៅពេទ្យ តែសំណាងមិនល្អក៏បាក់ស្ពាន…សូមព្រះជួយតាមថែរក្សាក្មួយ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

ឈ្មោះ: ភីនី ដាលិ
អត្ថលេខ: 247380
មុខងារ នាយក្រុមស៊ើបការ
អង្គភាព: វរៈសេនាតូចកាំភ្លើង យោធភូមិភាគ១ កាំភ្លើងធំ ឈរជើងនៅអូកុក ព្រំដែនខ្មែរឡាវ ។ មិនថាចុងក្រោយនឹងទៅជាយ៉ាងណា យ៉ាងហោចណាស់​ ក៏ក្មួយបានធ្វើរឿងដែលគួរធ្វើ។