គួរអោយសង្វេកណាស់! ក្មេងប្រុសទើបតែអាយុ១ឆ្នាំ៦ខែ រត់តាមជីដូនទៅផ្សារ ស្រាប់តែវង្វេងចូលព្រៃស្លាប់ដេកផ្កាប់មុខខាងក្រោយផ្ទះ…

គួរអោយអាណិតណាស់!ក្មេងប្រុសទើបតែអាយុ១ឆ្នាំ៦ខែ រត់តាមជីដូនទៅផ្សារ ស្រាប់តែវង្វេងចូលព្រៃស្លាប់ដេកផ្កាប់មុខខាងក្រោយផ្ទះ ចំងាយប្រហែលមួយគីឡូម៉ែត បាត់មួយយប់មួយថ្ងៃទើបសមត្ថកិច្ចរុករកឃើញ នៅវេលាម៉ោង២ថ្ងៃទី២៤ ខែ ០៧ ២០១៩.ថ្ងៃមិញនេះឯង។ នៅកន្លែងកើតហេតុនេះដែលគឺ ស្តិតនេះខេត្តព្រះវិហារ ។