ជួយស៊ែរបន្តផង ! ចប់ហើយ មិនដឹងជាលាយសាធាតុគីមីអ្វីខ្លះទេឈាមជ្រូក

កន្លងមកមានបងប្អូន ជាច្រើនប្រាកដជាបានឃើញហើយ នូវការបង្ហោះវីដេអូជាច្រើនទាក់ទងនឹង ចំណីអាហារឬអង្កផ្លាស្ទិច ដែលមានសារធាតុគីមី ក៍ដូចជាផលិតផលផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ដែលបាន បង្ហាញនៅក្នុង បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក។


ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះ ក៍មានបងប្អូនជាច្រើនបានចែករំលែកតៗ គ្នានូវរូបភាពដែលទាក់ទងនឹង ឈាមជ្រូកឬឈាមមាន់ដែលបាន លក់នៅលើទីផ្សារដោយបានលាយនូវ សារធាតុគីមីដែលអាចបង្កគ្រោះ ថ្នាក់ដល់អ្នកទទួលទាននាពេលថ្ងៃមុខ ។ សូមបញ្ជាក់ថា រូបភាពនោះក៍មិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថានៅ ប្រទេសណាមួយឡើយ។ ប៉ុន្តែទោះជា យ៉ាងណាសូមបងប្អូន ប្រុសប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះ ចំណីអាហារដែលទទួលទានប្រចាំថ្ងៃ។ សូមជួយចែករំលែក ពត៏មានបន្តឲ្យបងប្អូនគ្រប់គ្នាបានដឹងផង។
%d bloggers like this: