សូមមេត្តាជួយបន្តផង ! គាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៌នៅព្រឹកមិញដួលម៉ូតូបោកត្រូវក្បាលបណ្តាលអោយឈាមកកក្នុងខួរក្បាល ត្រូវការឈាមបន្ទាន់

កាលពីវេលាមុននេះបន្តិច មានគណនីយហ្វេសប៊ុក មួយដែលមានឈ្មោះថា៖Vin Sovicheth Passportបានសរសេររៀបរាប់ថា ៖ សូមបងប្អូនជួយShare ម្នាក់មួយៗផង គាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៌ នៅព្រឹកមិញដួលម៉ូតូបោកត្រូវក្បាល បណ្តាលអោយឈាមកកក្នុងខួរក្បាល ឥលូវកំពុងសង្គ្រោះ បន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្សី


ត្រូវការឈាមបន្ទាន់ ប្រភេទគ្រុប 0 ដើម្បីធ្វើការវះកាត់ ។ ហើយក៏សុំអភ័យទោស ដល់ក្រុមគ្រូទេព្យដែលក្រុមគ្រួសារ ថតដោយមិនបានសុំការអនុញ្ញាត និងសូមអរគុណដល់ក្រុម គ្រូទេព្យដែលកំពុងព្យាបាល ដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុត លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 012824516 ថ្ងៃទី 22.07.2019។