ជួយស៊ែរចែករំលែកផងបងប្អូន… ត្រីចំហុយទិញពីផ្សារមើលពីក្រៅឡើងស្រស់ញញឹម ប៉ុន្តែខាងក្នុងវិញ……

សារពីហ្វេសបុក៖ រាល់ថ្ងៃ មនុស្សយើងម្នាក់ៗ តែងតែត្រូវការអាហារ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ជាទូទៅ បងប្អូនភាគច្រើន ទិញមកចំអិនខ្លួនឯង និងខ្លះទៀត ទិញម្ហូបស្រាប់ ព្រោះមិនមានពេលសំរាប់ចំអិន។

ដូចនេះ មិនថា ទិញមកចំអិនខ្លួនឯង ឬទិញម្ហូបស្រាប់ទេ គប្បីពិនិត្យ អោយបានច្បាស់ កុំអោយដូចបងប្រុសម្នាក់ ដែលបានទិញត្រីចំហុយ មកញ៉ាំបែជា មានសុទ្ធតែតេញ៉ា នៅខាងត្រីយ៉ាងច្រើន គួរអោយខ្លាចណាស់៕

ដូចនេះ សូមបងប្អូន ប្រុងប្រយ័ត្ន ទាំងអស់គ្នា៕