សូមមេត្ដាជួយសង្គ្រោះក្មេងប្រុសម្នាក់នេះផង! គ្នាកំពុងតែខ្វះឈាមហើយខ្វះថវិកាទៀតកុំដាច់ចិត្តអូសរំលងអី

នៅមុនបន្តិច មានការផុសសូមអោយ ជួយពី គណនីមួយ ឈ្មោះថា “LG KG” ដោយបានលើកឡើងថា “បងៗអូនៗអើយសូមមេត្ដា ជួយសង្រោះក្មេងប្រុសម្នាក់នេះផង!  គ្នាកំពុងតែខ្វះឈាមហើយខ្វះថវិកាលទៀតកុំដាច់ចិត្តអូសរំលងអីសូមមេត្តាជួយ Share ផង! កូនគេកូនយើងអាណិតណាស់! ឥទ្បូវគាត់សម្រាកនៅគន្ធបុប្ផាកំពុង់សង្រ្គាះបន្ទាន់មិនទាន់ចេញនោះទេ គាត់បាក់ដៃរហើយនឹងបាក់ជើង អាយុទើបតែ 6 ខែនោះទេបៅដោះទៀត បើបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់ឆាតទៅ fb Long Samnang គាត់គឺជាមីងរបស់ក្មួយប្រុសម្នាក់នេះ ។ ”

ដូចនេះ សូមបងប្អូនដែលមាន លទ្ធភាពមេត្តា ជូយក្មេងម្នាក់នេះ ផង ឬក៏ចែករំលែកដើម្បីអោយអ្នកមានលទ្ធភាពបានដឹងផង