ជារឿងពិតដែរឬទេ??? ពុទ្ធោ! ព្រះអង្គ កក្កដា សុភ័ ណ្ឌ ត្រូវគេប្លន់សម្លាប់ នាល្ងាចមិញនេះ ?

បងប្អូនភាគច្រើនពិតជាបានស្គាល់ហើយ ព្រះអង្គ កក្កដា សុភ័ណ្ឌ ដែលជារឿយៗ ព្រះអង្គបានជួយជនក្រីក្រជាច្រើនដោយក្ដីមេត្តា លោកម្ចាស់ពិតជាមានចិត្តល្អមែន ដោយបានចំណាយ​ថវិកា​ផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះរួមទាំងថវិការសប្បុរសធម៏ជាច្រើនថវិការ។

ប៉ុនន្តែនៅល្ងាចនេះ មានគណនីមួយឈ្នោះ Chhom Brospy Film Maker បានបង្ហោះថា “ពុទ្ធោ! ព្រះអង្គ កក្កដា សុភ័ ណ្ឌ ត្រូវគេប្លន់សម្លាប់ នាល្ងាចមិញនេះ ? ជួយ Share ម្នាក់មួយផងដើម្បីបានដឹងពីពត៍មានពិត!”…..

ដូចនេះមានតែរង់ចាំការបកស្រាយ របស់ គណនីមួយឈ្នោះ Chhom Brospy Film Maker តែប៉ុនណ្ណោះ…