តោះ ! មកនាំគ្នាមើលផ្ទះប្លែកៗ គ្រាន់ជាការកែអផ្សុក ក្រែងត្រូវចិត្តអីអោយគេធ្វើមួយទុក…(មានរូបជាច្រើន)

នៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះ មានរឿងប្លែកៗជាច្រើន រឿងខ្លះកើតចេញមកពីធម្មជាតិ ខ្លះទៀតកើតចេញមកពីមនុស្សជាអ្នកបង្កើតតែម្ដង
ជាការពិតណាស់ មនុស្សយើងគឺមានវិចារណញាតិខ្ពស់ជាតិគេ ។ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ មនុស្សយើងចេះតែមានការរីកចម្រើន ពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិត ។

ជាក់ស្តែងដូចនៅក្នុងអត្ថបទនេះ​ដែរ យើងនឹងលើកយក ការបង្កើតវត្ថុប្លែកៗ ដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្សយើងតែម្ដង ។ គិតៗទៅ គំនិតរបស់មនុស្សចេះតែបង្កើតវត្ថុប្លែកៗ បង្កើតធ្វើម៉េចឱ្យតែប្លែកភ្នែក ដើម្បីទាក់ទាញឱ្យគេចាប់អាមរម្មណ៍ តួយ៉ាងដូចជា បណ្តាគំរូផ្ទះខាងក្រោម សាងសង់ឡើងក្នុងគំនិតច្នៃប្រឌិត តែខ្លះក៏សម ខ្លះទៀតក៏មិនគាប់ភ្នែក មើលទៅបែបឡប់ៗ ។ តៅះទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាវាប្លែកយ៉ាងណា ៖