រត់ជាន់ជើងគ្នាដោយសារតែ មេគោ១ក្បាលបង្កើតកូន១ និង​បន្ថែម​​នូវ វត្ថុចម្លែកមួយទៀត…

រឿងរាវដ៏ចម្លែកមួយបានបែងចែកពេញក្នុងបណ្តាញសង្គមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ដោយមានរឿងថាមេគោមួយក្បាលបានកើតបានកូនគោមួយ ហើយមិនតែប៉ុនោះថែមទាំងមានវត្ថុចម្លែកមួយដែលមានរូបរាងដូចជាក្បាលកូនក្មេងមកជាមួយផងដែរ។

ចំពោះហេតុការដែលកើតឡើងចំពោះមេគោមួយក្បាលនេះនៅក្នុងឃុ Bai Tranh ស្រុក Nhu Xuan ខេត្ត Thanh Hao ហើយនេះជាហេតុការណ៏មិនធ្លាប់មានពីមុនមកឡើយចំពោះរឿងបែបនេះ។

នារីម្នាក់ Tran Thi Ounh មានអាយុ២០ ឆ្នាំដែលជាម្ចាស់មេគោមួយក្បាលនេះ នាងបានប្រាប់សារព័ត៌មានថានៅព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែ មិនា នៅវេលាម៉ោង ៧ មេគោរបស់នាងបានរកកលចង់កើតកូន រហូតទៅដល់ម៉ោង ៨ ទើបគោរបស់នាងកើតកូន ហើយថែមទាំងបន្ថែមវត្ថុចម្លែកមួយដែលមានរូបរាងដូចជាក្បាលកូនក្មេងមានសក់ពណ៏ត្នោត ។

នៅពេលដែលមេគោមួយក្បាលនេះបានបង្កើតកូនគោរួច ហើយវាក៏ធ្លាក់មកជាមួយនឹងសុករបស់មេគោ ចំពោះម្ចាស់គោនេះក៏បានបន្តទៀតថានាងបានយកវត្ថុដ៏ចម្លែកនេះដាក់ក្នុងចានមួយ ហើយរងចាំខាងមន្ទីពិសោធន៏មកធ្វើការពិនិត្យមើលពីដុំដ៏ចម្លែកនេះ ។ ប្រភព៖ VSN News