ជួយស៊ែរឲ្យថ្នាក់លើបានឃើញផង ! ផ្លូវមួយខ្សែរនៅក្នុងសង្កាត់បឹងទំពុនដែលមានសភាពដូចរញ្ជួយដី

កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការបង្ហោះ រូប៣សន្លឹក ដែលធ្វើឲ្យមាន ការភ្ញាក់ផ្អើល ចែករំលែកត ៗគ្នាជាច្រើន។ នើគឺដោយសារតែផ្លូវមួយខ្សែរនៅក្នុងសង្កាត់បឹងទំពុនដែលមានសភាពបាក់ជាបំណែកជាកម្ទេច ។

បន្ទាបពីបានឃើញសភាពផ្លូវ បែបនេះហើយ ធ្វើឲ្យមហាជន រិះគន់យ៉ាងខ្លាំង ។ ជាក់ស្ដែងដោយយោង តាមគណនីយហ្វេសប៊ុក មួយដែលមាន ឈ្មោះថា ៖ Pon Lok ដោយគាត់ បានសរសេររៀបរាប់ថា៖ ខ្ញុំដំណាងអោយ ប្រជាពលរដ្ឋដនៅក្នុងសង្កាត់ បឹងទំពុនសុំអោយថ្នាក់ដឹកនាំ ក្នុងសង្កាត់បឹងទំពុននឹងថ្នាក់ដឹងនាំខ័ណ្ឌមានជយ័ជួយចុះពិនិត្យផង នៅលើផ្លូវ45BTផង