បទចម្រៀង “ភ្ជុំបិណ្ឌនឹកស្រុក” របស់ម៉ៅហាជី ត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារស្នើផ្អាកការផ្សព្វផ្សាយ

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានស្នើដល់ លោកខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៍មាន ចាត់វិធានការផ្អាកការប្រើប្រាស់ និងផ្សព្វផ្សាយបទចម្រៀង “ភ្ជុំបិណ្ឌនឹកស្រុក” ច្រៀងដោយលោកម៉ៅ ហាជី នៅផលិតកម្មថោន។

នេះជាលិខិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ៖

%d bloggers like this: