ក្រុមហ៊ុនកាពីតូល​ សេវាកម្មល្អពេញចិត្តតែលួចខ្វេះសង្វាក់អស់ពាក់កណ្តាល​ ផ្ញេីរគិតសេវ៉ាពេញថ្លៃ​ តែចរឹកវិញអត់មានទំនួលខុសត្រូវសោះម៉ង

កាលពីម្សិលមិញមានគណនីយហ្វេសប៊ុកបងស្រីម្នាក់ឈ្មោះ ៖ Kong Lina ដោយបងស្រីបានរិះគន់ ចំៗទៅលើក្រុមហ៊ុន កាពីតូល ដោយបាន សរសេររៀបរាប់ថា៖ កាពីតូល​ សេវ៉ាកម្មល្អពេញចិត្តលួចខ្វេះសង្វាក់ អស់ពាក់កណ្តាល​ ផ្ញេីរគិតសេវ៉ាពេញថ្លៃ​ តែចរឹកវិញអត់មាន ទំនួលខុសត្រូវសោះម៉ង😡😡។​


សំណាង ហេីយប៉ះចំគ្នាឯង​ គេមិនប្រកាន់ ចុះបេី ចំម៉ូយផ្សេងទៅ​ ញុំមិន ស្តាយសង្វាក់ប៉ុននិងទេ​ តែញុំស្តាយ ពេល​វេលាទៅរៀបចំផ្ញេីរម្តង ទៀតអោយម៉ូយ😡 ។ ដូច្នេះសូមអ្នកគ្រប់គ្រងបុគ្គលគួរមានវិធានណាមួយដើម្បីដោះស្រាយនូវទង្វើបុគ្គលិកបែបនេះ។