ជួយស៊ែរបន្តផង ! សំដីគ្រូពេទ្យម្នាក់នៅមន្ទីពេទ្យកុមារអង្គរនិយាយថា៖ជម្ងឺស្រាលមិនមើលទេ គេមើលតែជម្ងឺធ្ងន់…..

កាលពីម្សិលមិញមានគណនីយហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះ៖ Sev Ann បានសរសេររៀបរាប់ថា៖ “ពេទ្យស្រុកខ្មែរឈ្មោះ កុមារអង្គរ ខ្ញុំសូមជំរាបទៅប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់👉🏻 ខ្ញុំលឺតែគេនិយាយថាពេទ្យកុមារអង្គរនិងសំដីមានល្អនិងអាក្រក់ តែពូកែមើលជំងឺក្មេងណាស់ ។

ថ្ងៃនេះកូនខ្ញុំមិនដឹងកើតអ្វីនៅលើខ្លួនទេ ហើយក្តៅខ្លួនខ្លាំងទៀត គ្នាពិបាកណាស់រមាស់ ហើយស្កៀប ពួកខ្ញុំបារម្មណ៍ទើបត្រូវជូនកូនទៅសៀមរាបទាំង កណ្តាលយប់ម៉ោង2.30នាទី បំណងចង់ទៅពេទ្យកុមារអង្គរតែពេលទៅដល់ភ្លាមសំដីដូចអាច់ ថាកូនខ្ញុំនិងស្រាលគេមិនមើលទេ គេថាធ្ងន់ទើបគេមើលនិយាយមកធ្វើមើលតែមិនមែនមនុស្ស ឬចាំទុកដល់មនុស្សជិតដាច់ខ្យល់ទើបមើល? ចឹងតើបានខ្មែរមិនរីកចំរើនសោះ ស្រុកថៃប្រជាជនគេស្រួលណាស់ខ្មែរទៅដល់ក៏ស្វាគមន៍ដែរ ជួយស៊ែរឲដឹងផង នៅសៀមរាម👎🏻👎🏻 ឥឡូវខ្ញុំយកកូនមកដល់រ៉ូយ៉ាល់អង្គរហើយ👍” ។