សូមបងប្អូនជួយចែករំលែកបន្តផង! ក្រែងម្ចាស់កាបូបបានឃើញ ក្នុងកាបូបមានទឹកប្រាក់មួយចំនួន និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានឈ្មោះ សូ សុជាត…

សេចក្តីជូនដំណឹង កាលពីថ្មីៗនេះមានការបង្ហោះស្វែងរក ម្ចាស់កាបូបលុយដែលបានជ្រុះបាត់ ។ តាមរយៈផែកហ្វេសបុក បុរសអាវផ្កា លក់កាបូប បានរើសបាន កាបូបពណ៌ខ្មៅមួយ ដែលមានទឹកប្រាក់មួយចំនួន និងអត្តសញ្ញាណបណ្ណដែលមានឈ្មោះ សូ សុជាត ភេទស្រី អាយុ ៤៤ឆ្នាំ ។

ហេតុដូច្នេះហើយ ប្រសិនបើបងប្អូនបានដឹង ឫក៍ស្គាល់ម្ចាស់កាបូប សូមប្រាប់គាត់អោយមកយកកាបូបរបស់គាត់ផង ។ សូមបងប្អូនជួយចែករំលែកបន្តផង ក្រែងម្ចាស់កាបូបបានឃើញ ហើយបើម្ចាស់បានឃើញហើយសូមមេត្តាទាក់ទងមកលេខ 098292637 ។