បេី​អាណិត​ស្រលាញ់​ប្អូនស្រី!​ ជួយ​ស៊ែរម្នាក់មួយផង ដេីម្បី​អោយ​សប្បុរសជន​ឃេីញ​គាត់​មក​បរិច្ចាគឈាមជួយ​ប្អូន​ស្រី ប្អូនគ្រុនឈាមបាត់បងឈាមច្រើន…

បើតាមរយៈការបង្ហោះពី ផែករបស់មណ្ឌលផ្ដល់ឈាមខេត្តរតនគិរី បានសរសេររៀបរាប់ថា សូម​បងប្អូន​សប្បុរសជន​ ចិត្ត​ធម៌​បរិច្ចាគឈាម ​ជួយសង្គ្រោះ​​ប្អូន​ស្រី​នេះ​ផង​ ( គ្រុនឈាម​ )បាត់​បង់​ឈាម​ច្រើន ។​ មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក​ខេត្ត​រតនគិរី​ជួយ​ផ្តល់​ឈាម​ជួយ​តែ​ ប្អូន​នៅ​ខ្វះ​ឈាម​ច្រើន​ ក្រុម​ O+​ សូម​ជួយ​ប្អូន​ស្រី​ផង ។

😔😔😔😔 អ្នក​ខេត្ត​រតនគិរី​យេីង​ជួយ​ផង បេី​អាណិត​ស្រលាញ់​ប្អូន​ ជួយ ​shares ផងដេីម្បី​អោយ​ សប្បុរសជន​ឃេីញ​គាត់​មក​បរិច្ចាគឈាម ​ជួយ​ប្អូន​ស្រី​🙏🙏🙏🙏🇰🇭🇰🇭🇰🇭 12/07/2019 ។ ប្រសិនបើបងប្អូន ចង់បរិច្ចាកឈាមអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ផែនរបស់ មណ្ឌលផ្ដល់ឈាមខេត្តរតនគិរី បាន ។ ខ្ញុំបាទនិងទុកឈ្មោះផែកនៅខាងក្រោម ស្រួលអោយបងប្អូនទំនាក់ទំនង ។