ជួយស៊ែរបន្តផង ! ទារិកាអាយុ៣១ថ្ងៃ បានប្រឈមនឹងភាពពិការភ្នែក ក្រោយពីម្តាយបានបន្តក់ទឹកដោះខ្លួនឯងចូលក្នុងភ្នែកកូនរយៈពេល២ថ្ងៃ

កាលពីពេលថ្មីនេះ មានរឿងដែលគួរឲ្យអាណិត មួយដែលបានកើតឡើងចំពោះ ទារិកាដែលមានអាយុទើបតែបាន រយះពេលអាយុ៣១ថ្ងៃ អាចនឹងប្រឈមនឹង ភាពពិការភ្នែក ដោយសារជំងឺដំបៅ កញ្ចក់ភ្នែកកំរិតធ្ងន់ធ្ងរ ។ មូលហេតុដោយសារតែ ម្តាយបានបន្តក់ទឹកដោះខ្លួនឯង ចូលក្នុងភ្នែកកូនរយៈពេល២ថ្ងៃ។

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសឪពុកម្តាយ អាណាព្យាបាលទាំង អស់មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ន និងបញ្ឈប់ជំនឿដែល គ្មានវេជ្ជសាស្រ្តទទួលស្គាល់ ដែលគិតថាទឹកដោះ ម្តាយអាចព្យាបាលបញ្ហាភ្នែកកូនបាន ត្រូវបញ្ជូនក្មេងដែលមានបញ្ហា មកពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឯកទេស។ សូមបងប្អូនជួយចែករំលែកតៗគ្នាដើម្បីឲ្យបានដឹង ខ្លាចជួបរឿងបែបនេះ។ ប្រភព:មន្ទីរពទ្យព្រះអង្គឌួង