សូបងប្អូនកុំដាច់ចិត្តអូសរំលងអីជួយគាត់ផង ! ប្អូនប្រុសម្នាក់កំពុងឈឺជាទម្ងន់ហើយគ្រួសារជួបការខ្វះខាតទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយគាត់តិចក្ដីច្រើនក្ដី…..

បើយោងតាមគណនីយហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា៖ ឆុំ វ៉ោយ បានសរសេររៀបរាប់ថា៖ សួស្តី មិត្តភក្តិទាំងអស់ដែលនិយមលេងនៅបណ្ដាញសង្គម Facebook ដូចដែលបានដឹងហើយថា ប្អូនប្រុស ជា គឹមសង មានជំងឺជាទំងន់ ហើយគ្រួសាររបស់ប្អូនជួបការខ្វះខាតជាខ្លាំងលើការព្យាបាលជំងឺ ។

ដូច្នេះខ្ញុំបាទនឹងមិត្តរួចថ្នាក់ចាស់ ដែលជាសិស្សច្បងជំនាន់ទី៣ នៃវិទ្យាល័យស្រអែម សុំអំពាវនាវដល់សម្បុរសជន ដែលមានបំំណងចង់ជួយដល់គ្រួសាររបស់ប្អូនប្រុស ជា គឹមសន អាចទំនាក់ មកខ្ញុំបាន តាម Facebook Chat ផ្ទាល់ ឬ ក៏អាចទំទាក់ទងទៅផ្ទាល់គ្រួសារអ្នកជំងឺ
«លេខរបស់ម្តាយអ្នកជម្ងឺ 0974729117»។