ជួយស៊ែរជាបន្ទាន់! សូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា មុនទិញសាច់ជ្រូកមកញាំ សូមពិនិត្យផងជៀសវៀងដូចស្រ្តីនិងបុរសម្នាក់នេះចេញរោគសញ្ញាគួរអោយខ្លាចបន្ទាប់ពី….

បរទេស ៖ ជួយស៊ែរបន្ដម្នាក់មួយផង សូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាណា មុនទិញសាច់ជ្រូកមកញាំ សូមពិនិត្យមើលអោយមានត្រឹមត្រូវ។ ប្រយ័ត្នដូចករណីនេះ មានបុរស និងស្រ្តីម្នាក់បានទៅទិញសាច់ជ្រូកពីផ្សារមក ដើម្បីយកមកធ្វើម្ហូបទុកញុំ
បន្ទាប់ពីពួកគេបានញុំហើយ ស្រាប់តែចេញរោគសញ្ញា ឡើងអុចៗពេញខ្លួនតែម្តង។

លុះក្រោយមកក៍បានបញ្ជូនទៅមន្ទីពេទ្យដើម្បីព្យាបាល ហើយលោកគ្រូពេទ្យបានរកឃើញថា ជំងឺរបស់អ្នកទាំងពីរនេះ គឺបណ្តាលមកពីពួកគេបានញុំសាច់ជ្រូកដែលមានជំងឺ ។ ដូច្នេះហើយសូមបងប្អូន មានការត្រួតពិនិត្យអោយច្បាស់ មុននឹងទិញសាច់ជ្រូកមកបរិភោព ជៀសវៀងដូចស្រ្តីនិងបុរសម្នាក់នេះ ចេញរោគសញ្ញាគួរអោយខ្លាច បន្ទាប់ពីញាំសាច់ជ្រូកមានជំងឺនៅ ហូជីមិញ ប្រទេសវៀតណាម។