អួលដើមក! ព្រោះតែក្រពះ លោកឪពុកកំសត់ម្នាក់ ស្ពាយកូនបណ្តើរ ប្រឹងធ្វើការលើកស៊ីម៉ង់បណ្តើរ…

ការបង្ហោះតាមហ្វេសប៊ុកបានលេចចេញនូវការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីរូបភាពបានបង្ហាញជាច្រើនរបស់បុរសម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើការយ៉ាងឧស្សាហ៍ព្យាយាមខណៈពេលកំពុងស្ពានកូនរបស់ខ្លួនដាក់នៅខាងក្រោយខ្នង។

បុរសដែលគេមិនបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងជញ្ជូនបាវស៊ីម៉ង់ដែលមានទម្ងន់ 50 គីឡូក្រាមខណៈពេលដែលគាត់ស្ពានកូនប្រុសរបស់គាត់នៅលើខ្នងរបស់គាត់។ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយរូបថតទាំងនោះមិនបង្ហាញមុខរបស់បុរសនោះទេនៅពេលដែលគាត់ប្រឈមមុខនឹងគំនរបាវដ៏ខ្ពស់។

ការផ្តល់ឱ្យកុមារនូវបរិយាកាសគ្រប់គ្រាន់និងមានសុវត្ថិភាពដើម្បីធំធាត់ជាក់ស្តែងជាអាទិភាពរបស់ឪពុកម្តាយទាំងអស់ប៉ុន្តែមានឪពុកម្តាយដែលធ្វើការខ្លះដែលមិនអាចមានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនរបស់ខ្លួនទៅមណ្ឌលថែទាំកុមារដែលមានតម្លៃថ្លៃ។ការធានាថាមានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់នៅលើតុបានក្លាយទៅជាអាទិភាពធំមួយដូចជាឪពុកក្រីក្រដែលធ្វើការងារនេះ។

ការធ្វើការងារពេញម៉ោងនិងការមើលថែកុមារមិនដែលងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាឪពុកនេះអាចធ្វើបាន។ថ្វីបើមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយឪពុកនៅតែបន្ដព្យាយាមដើម្បីកូនប្រុសរបស់គាត់ជានិច្ច។